Vyplývá to z průzkumu pro mezinárodní studii Barometr Cetelem 2012, která srovnává názory a postoje spotřebitelů v Evropě.

Barometr Cetelem vychází z průzkumu nálad a postojů spotřebitelů velkých evropských trhů. Na podzim roku 2011 se průzkumu zúčastnilo 6500 Evropanů, minimálně 500 v každé zemi. Dotazování se uskutečnilo v ČR, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, ve Španělsku a Velké Británii.

Z průzkumu vyplývá, že respondenti považují za hlavní příčinu zhoršení své finanční situace nikoli potíže s prací či zaměstnáním, ale růst cen. Takto totiž ohodnotilo stav věcí 38 procent dotázaných. Na 29 procent uvádí snížení svých příjmů, a to z důvodů rostoucí nezaměstnanosti, práce na částečný úvazek, smluv na dobu určitou či snížení mezd. Podle pětiny respondentů je hlavní důvod zvýšení daní.

Krize doléhá na evropské spotřebitele třetím rokem. Češi ohodnotili nynější obecnou situaci země známkou 3,9 bodu z deseti, což odpovídá evropskému průměru. Výjimkou je Německo, které je jedinou zemí, kde se nálada již tři roky po sobě zlepšuje a dosahuje vyššího hodnocení než v době před vypuknutím krize.

Na 58 procent Čechů uvedlo, že si loni utáhlo opasky. Omezení výdajů se týkalo hlavně ošacení, volnočasových aktivit, cestování, pohonných hmot a energií. Obávají se, že jsou poslední generací, pro niž automaticky platilo pravidlo, že se bude mít lépe než rodiče. Důsledkem jsou tak obavy z budoucnosti a horečné investování do dětí s cílem zajistit jim srovnatelnou životní úroveň a komfort, a to za cenu vlastních obětí.

-pda-