V roce 2011 rozdělilo MPSV o deset procent peněz méně než v loňském roce.

Celkem na sociální služby vyčlenilo 6,1 miliardy korun, peníze však byly rozdělené podle doporučení krajských úřadů. A ministerstvo si po svých hlubších analýzách z výsledků přečetlo, že některé kraje dotace na sociální služby zneužily. Vlastním zařízením tak dopřály vyšší či nekrácenou podporu v porovnání s předchozím rokem, některým jiným zařízením dotace dramaticky snížily a ta se tak ocitla na hranici existence.

Drábek konstatoval, že i kvůli tomu ministerstvo během května připíše na účty organizací poskytujících sociální služby sto milionů korun. MPSV bude vybírat hlavně ze subjektů s regionální působností. Dalších 58 milionů korun pak poskytne nadregionálním sociálním službám. A tyto peníze ministerstvo čerpá z vlastní rezervy pro krizové situace.

-pda-