Nejmenší míra nezaměstnanosti byla v dubnu na Prostějovsku (7,6 %) a Olomoucku (8,9 %), největší na Jesenicku (11,6 %) a Přerovsku (10,4 %). Celostátní průměr byl přitom v minulém měsíci 7,9 %.

K poslednímu dubnu olomoucká krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) evidovala přesně 41 402 uchazečů o zaměstnání.

Podle očekávání došlo k sezónnímu poklesu nezaměstnanosti, počet uchazečů se meziměsíčně snížil o 3243 osob, tedy o 7,3 procenta,“ vypočítal Jaroslav Mikšaník, analytik ÚP ČR v Olomouci.

Téměř polovinu nezaměstnaných tvoří ženy. Absolventů je v krajské evidenci bezmála dva a půl tisíce a necelé čtyři tisíce jsou osoby se zdravotním postižením.

V průběhu dubna se nově zaregistrovalo přes tři tisíce žadatelů o práci, z toho 171 lidí ukončilo samostatné podnikání na živnostenský list,“ poznamenal Jaroslav Mikšaník.

Vývěsky úřadu práce v kraji nabídly 2092 volných pracovních míst, což je o tři stovky více než jich bylo inzerátů v březnu.

Podle Jaroslava Mikšaníka se takto v praxi začíná mimo jiné projevovat i pozitivní vliv personálního posílení ÚP ČR.

Naši zaměstnanci mnohem více komunikují se zaměstnavateli a obcemi a seznamují je s možnostmi nejen finanční podpory, ale nabízejí jim také např. rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem a podobně,” vyzdvihl analytik.

V nabídkách se hojně objevovala místa pro pomocné dělníky v zemědělství a lesnictví a dále nově i pro stavební profese.

Nadále je vysoká poptávka po řidičích nákladních aut, po číšnicích, servírkách, prodavačích. Nejvíc příležitostí je otevřených pro kvalifikované dělnické strojírenské profese.

Na jedno volné pracovní místo v uplynulém měsíci připadlo v průměru 20 uchazečů, nejvíce v okrese Jeseník, na jednu volnou pozici vycházelo 41 nezaměstnaných. Naopak nejmenší podíl zaznamenalo Prostějovsko, na jedno místo 13 uchazečů.

Jesenicko je v tomto ukazateli 3. nejhorší v republice,“ sdělil Jaroslav Mikšaník.

Co je podle vás příčinou vysoké nezaměstnanosti v Olomouckém kraji?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.