Lépe si starší ročníky hledají uplatnění na pozicích, kde jde především o schopnosti a praxi, naopak na obchodních pozicích zaměstnavatelé preferují dravější mladší zaměstnance. Všimla si toho Česká televize.

Rostoucí nezaměstnanost mezi lidmi nad 50 let se podle zjištění České televize týká celé republiky, nejhorší je ale v Praze, kde je daleko větší konkurence na trhu práce. Argumentem zaměstnavatelů proti zaměstnávání starších lidí bývá obava z nižšího pracovního tempa lidí nad 50 let a jejich menší schopnosti přizpůsobení a učení se, některé firmy se také obávají, že by starší zaměstnanec nezapadl do jejich mladého kolektivu. Naopak výhodou zaměstnanců vyšší věkové kategorie jsou jejich zkušenosti, nadhled, ale i loajalita k zaměstnavateli.

Věk odchodu do důchodu se stále prodlužuje, lidí hledajících ve vyšším věku práci tak bude i v budoucnu přibývat. Podle oslovených personalistů Českou televizí by se měli starší lidé hledající práci zamyslet nad prezentací své osoby, vylepšit a zjednodušit svůj životopis a v neposlední řadě být aktivní, udržovat se ve formě a vyhledávat si aktuální informace.

-pda-