Situace na trhu práce se nijak zvlášť nezměnila ve srovnání s předchozími roky. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí především postupné ukončování sezónních prací, kromě stavebnictví, kde činnosti ještě stále běží naplno. Podepisuje se také fakt, že do evidence Úřadu práce ČR začínají pomalu přicházet čerství absolventi škol nebo lidé, kteří se vrátili z dovolených.

Zároveň ale roste počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé mají zájem hlavně o nové pracovníky v obchodu, službách, pohostinství či administrativě. Naplno běží také veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa nebo rekvalifikační kurzy, které ÚP finančně podporuje. Začíná se pomalu projevovat i pozitivní vliv programu Odborná praxe pro mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit mladým lidem tolik potřebnou praxi.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,4 %), Praha-západ (4,2 %), Pelhřimov, Prachatice (shodně 4,6 %) a Mladá Boleslav (4,8 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 38 okresů. Nejvyšší byl v okresech Most (13,6 %), Bruntál (12,4 %), Ústí nad Labem (12,3 %) a Karviná (12,2 %).

Během září se do evidence ÚP nově přihlásilo 65 120 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 23 286 osob, meziročně pak o 4 347 uchazečů. Naopak z evidence odešlo celkem 59 793 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči), což je o 18 594 osob více než v srpnu a o 5 512 uchazečů více než v září 2012. Novou práci získalo celkem 31 698 lidí.

Ke konci září evidoval Úřad práce ČR 41 181 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je o 9 270 osob více než v srpnu a o 6 582 více než ve stejnou dobu loni. Na celkové nezaměstnanosti se tato skupina uchazečů podílí 7,4 %. V minulém měsíci bylo bez práce 283 386 žen (50,9 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 61 354 osob se zdravotním postižením (11 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 104 244 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2013 – 20,3 %, září 2012 – 18,1 %).

V uplynulém měsíci evidoval ÚP celkem 41 422 volných pracovních míst – o 843 více než v srpnu a o 613 více než v září 2012. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 13,4 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (58,1), Bruntál (54,4) a Ústí nad Labem (42,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 4 696 vhodných pro osoby se zdravotním postižením a 9 352 jich nabízeli zaměstnavatelé absolventům škol a mladistvým.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za srpen 2013, ukazuje, že se ČR drží pod průměrem EU: ČR 7,3 %, EU28 10,6 %. Méně nezaměstnaných než v ČR bylo v Rakousku (4,7 %), Německu (5 %), Lucembursku (5,5 %), Dánsku a Nizozemsku (shodně 6,6 %), na Maltě (6,9 %) a ve Finsku (7,1 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 vykázala Francie (10,9 %), Itálie (11,1 %), Litva (11,9 %), Bulharsko (12,2 %), Slovensko (13,5 %), Irsko (14,1 %), Chorvatsko (15,5 %), Kypr, Portugalsko (shodně 16,3 %) a Španělsko (25,5 %). Podrobněji na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.