Říjnová míra nezaměstnanosti stagnovala podle očekávání. Dobrou zprávou je pokles počtu nezaměstnaných, ale kazí ji fakt, že firmy stále nevytvářejí dostatek nových pracovních míst,” komentoval pro portál Idnes.cz čerstvá čísla ministerstva práce a sociálních věcí Libor Stodola, odborník na řízení lidských zdrojů PwC ČR.

Jak dále uvedl Idnes.cz, aktuální míra nezaměstnanosti podle analytika společnosti Akcenta CZ  Miroslava Nováka prozrazuje, že situace na pracovním trhu má k ideálu daleko. Souhrnná nezaměstnanost je na rekordních úrovních a nižší číslo je podle něj důsledkem změny metodiky výpočtu nezaměstnanosti.

Celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl podle údajů MPSV v říjnu o 0,1 % na 556 681, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 5,5 % na 39 137 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 7,6 %, stejně jako v září.

Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v říjnu 541 013 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (z toho 540 419 ve věku 15 – 64 let). Bylo to o 1425 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl jejich počet vyšší o 59 276.

V průběhu října bylo nově zaevidováno 46 343 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 18 777 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 4476 lidí.

Z evidence v říjnu odešlo celkem 46 720 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 13 073 osob méně než v předchozím měsíci a o 522 osob méně než loni v říjnu. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 19 930 osob, tj. o 11 768 méně než v předchozím měsíci a o 2 832 méně než v říjnu 2012, 1 823 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 905 méně než v předchozím měsíci a o 280 méně než v říjnu 2012, 26 790 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles byl zaznamenán ve 42 okresech, největší pokles byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 3,6 %), Mladá Boleslav a Tachov (shodně o 2,5 %) a Ústí nad Orlicí (o 2,2 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán v 34 okresech, největší v okresech České Budějovice (o 3,1 %), Jindřichův Hradec (o 3,0 %), Pardubice (o 2,8 %) a Jeseník (o 2,6 %).

Ke konci října evidoval ÚP ČR 282 693 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50,8 %. V evidenci bylo 61 286 osob se zdravotním postižením, což představovalo 11,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 10. 2013 bylo evidováno 41 453 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 272 osob a ve srovnání s říjnem 2012 byl vyšší o 4 870 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (září 2013 – 7,4 %, říjen 2012 – 7,4 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 103 838 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (září 2013 – 18,7 %, říjen 2012 – 18,6 %).

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 37 okresů, nejvyšší byl v okresech Most (13,5 %), Bruntál a Ústí nad Labem (shodně 12,5 %) a Karviná (12,1 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha-západ (4,3 %), Pelhřimov (4,5 %) a Mladá Boleslav a Prachatice (shodně 4,6 %). Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 7,8 % a mužů na hodnotě 7,4 %.

Podle posledních dostupných údajů míra nezaměstnanosti zpracovávaná Eurostatem pro mezinárodní srovnání byla v září 2013 v ČR 6,9 %, v EU28 10,8 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,7 %), Německu (5,1 %), Lucembursku (5,7 %), stejná výše byla na Maltě (6,9 %). Vyšší než průměr EU28 byla ve Francii (11,0 %), Litvě (11,4 %), v Itálii (12,2 %), Bulharsku (12,3 %), v Irsku (13,3 %), na Slovensku (13,7 %), na Kypru (16,1 %), Chorvatsku (16,2 %), v Portugalsku (16,3 %) a ve Španělsku (26,2 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii údaje za září nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červenec nebo srpen 2013 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

ÚP ČR evidoval k letošnímu 31. říjnu celkem 39 137 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 2 285 nižší než v předchozím měsíci a o 1592 nižší než v říjnu 2012. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 14,2 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (56,7), Bruntál (51,9) a Jeseník (44,7). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 4 519 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 13,6 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 9 694, na jedno volné místo připadalo 4,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k poslednímu říjnu umístěno na Veřejně prospěšné práce (VPP) celkem 17 758 uchazečů, na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) celkem 12 902 uchazečů. Celkem 2741 uchazečů bylo podpořeno SÚPM zřízeným za účelem vykonávání samostatně výdělečné činnosti (SÚPM – SVČ) a 302 uchazečů bylo podpořeno nově zřízenými SÚPM u zaměstnavatele.

V rámci Chráněných pracovních míst (CHPM) bylo podpořeno celkem 1149 osob se zdravotním postižením (z toho 52 vykonává samostatně výdělečnou činnost) a pomocí příspěvku na provoz CHPM a CHPM-SVČ bylo podpořeno 202 uchazečů. K 31. říjnu se účastnilo rekvalifikačních kurzů celkem 8201 uchazečů. Pomocí Projektů ESF OP LZZ – Cílené programy bylo celkem podpořeno 1476 uchazečů. Do regionálního individuálního projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let bylo zapojeno 166 uchazečů.

Z méně využívaných nástrojů bylo prostřednictvím Překlenovacího příspěvku podpořeno 164 uchazečů a prostřednictvím Příspěvku na zapracování 26 uchazečů. Celkem bylo tedy k poslednímu říjnu prostřednictvím příspěvků v rámci APZ podpořeno 45 087 uchazečů.

Nejčastějšími obory činností, které byly v letošním říjnu  podpořeny prostřednictvím SÚPM – SVČ, byly kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, dále pohostinské, masérské, rekondiční a regenerační služby.

Podrobnosti o vývoji nezaměstnanosti najdete na stránkách MPSV.

Co by se podle vás mělo v ČR udělat pro snížení nezaměstnanosti?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku .