Zatímco v celé EU nepracuje z jakéhokoliv důvodu průměrně necelých 28 procent lidí ve věku 25 až 29 let, v některých jihoevropských zemích toto číslo převyšuje až 40 procent. ČR se nachází těsně pod evropským průměrem.

Média upozorňují, že kvůli ekonomické krizi stoupá míra nezaměstnanosti ve všech členských zemích EU. V červnu dosáhl počet nezaměstnaných historického maxima 10,7 procenta, což znamená, že v současné době je v Unii bez práce více jak 25 milionů občanů, upozornil například server EurActive.cz. A dlouhodobým problémem, který zatím nemá efektivní řešení, je nezaměstnanost mladých lidí ve věku 15-24 let. Analýza EurActive.cz říká, že jen ve Španělsku počet nezaměstnaných v tomto věku překročil hodnotu padesáti procent, těsně za touto zemí se nachází Řecko a Itálie a vysoko se umisťuje i Slovensko. Podle ČSÚ je bez práce 27,9 procenta občanů EU ve věku 25-29 let, tedy převážně těch, kteří před několika lety ukončili své studium. V ČR jich je 26,4 procenta. Na druhé straně žebříčku ovšem stojí země, jako Nizozemsko, Lucembursko, Německo, či Rakousko, kde číslo nezaměstnanosti mladých lidí nepřekračuje hodnotu 23 procent.

EU proto vypracovala strategii na podporu konkurenceschopnosti hospodářství EU a tvorbu nových pracovních míst. Nejde jen o specifické nástroje, jakým je třeba v tuzemsku podpora technického vzdělávání, nebo v jihoevropských státech úpravy pracovních smluv pro starší zaměstnance, které jsou dosud pro ně velmi výhodné, ale fakticky blokují větší pružnost pracovního trhu, ale i opatření, která mají zabránit migraci „mozků“ v rámci celé EU. V poslední době se právě kvůli tomu, že se nedaří snížit stavy nezaměstnaných v mladé generaci, objevují stále častěji varování sociologů před radikalizací názorů této věkové kategorie. Ta by prý v konečném důsledku mohla ohrozit principy fungování celé EU.

-red-

Povede se díky nové strategii na tvorbu nových pracovních míst a vtažením většího počtu mladých na pracovní trh rychle vyřešit tíživou situaci s nezaměstnaností v Evropě? Co myslíte?

Řekněte svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.