Z celkového počtu lidí bez práce bylo 360 170 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob činil 5,2 % (listopad 2016 – 4,9 %, prosinec 2015 –  6,2 %). Meziročně se o  29 951 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v prosinci 2016 nabízeli prostřednictvím ÚP ČR  132 496, což je nejvyšší prosincová hodnota od roku 2007. Tehdy jich bylo 141 066. V mezinárodním srovnání byla podle posledních dostupných dat (z října 2016) EUROSTATU míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 12. 2016 5,2 %
Počet uchazečů o zaměstnání 381 373
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 360 170
Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2016) 3,8 %
Počet volných pracovních míst 132 496

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci běžnému vývoji nezaměstnanosti ke konci roku. „S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž k 31. 12. 2015 skončily termínované pracovní smlouvy  a dohody,  nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy, zároveň ale v meziročním srovnání setrvale klesala a naopak rostl počet volných pracovních míst. Situace na trhu práce se tedy, díky rostoucí ekonomice, dostala na hodnoty před hospodářskou krizí.“

V roce 2016 se Česko zařadilo mezi země s nejnižší nezaměstnaností v EU. Prosincový nárůst je tradičním sezónním jevem. Očekávám, že i letos bude trh práce testovat, kam až může míra nezaměstnanosti klesnout. Důsledkem je, že prakticky ve všech oborech chybí lidi a pro mnoho firem je v současné době těžší získat zaměstnance než zákazníka. Lidé přitom chybí jak na nízko kvalifikovaných pozicích, jako jsou dělníci či řidiči, tak i v IT či na manažerských postech. Firmy se sice snaží lidi přeplácet, ale často zjišťují, že už to nestačí, trendem tak jsou nejrůznější nefinanční benefity či pracovní podmínky, jako například možnost práce odkudkoliv nebo zkrácené pracovní úvazky,“ říká k situalci na pracovním trhu Andrea Linhartová Palánová, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR.

Situaci na pracovním trhu bude v roce 2017 charakterizovat nesoulad mezi snižující se nabídkou volných uchazečů o zaměstnání a zvyšující se poptávkou po vhodných zaměstnancích, což se odrazí i v růstu nominálních mezd. Reálný růst mezd však může být letos ve srovnání s rokem 2016 slabší, a to s ohledem na vyšší inflaci,“ doplňuje analytik AKCENTA a.s. Miroslav Novák.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ (shodně 1,8 %), Mladá Boleslav (2,7 %), Praha-západ a Benešov (shodně 2,8 %), Jičín a Plzeň-město (shodně 3 %).

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 36 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (10,3 %), Most (10,1 %), Bruntál (9,5 %), Ostrava-město (8,9 %), Ústí nad Labem (8,6 %), Jeseník a Znojmo (shodně 8,5 %), Chomutov (8,2 %) a Hodonín (8 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenaly v prosinci 3 regiony – Praha (o 1,6 %), Most (o 0,3 %) a Karviná (o 0,02 %). Naopak nezaměstnanost vzrostla v 74 okresech. Nejvíce pak v okrese Jindřichův Hradec (o 28,4 %), Prachatice (o 21,9 %), Pelhřimov (o 19,4 %), Chrudim (o 18,1 %), Klatovy (o 17,1 %), Břeclav (o 15,2 %), Jeseník (o 14,5 %) a Havlíčkův Brod (14,2 %).

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2016

Nezaměstnanost z pohledu Úřadu práce ČR

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce podepisuje také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci zaměstnavatele v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Výsledkem vzájemné spolupráce je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 132 496, což je o 2 804 méně než v listopadu, ale o  29 951 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé  v Praze (21 054), ve Středočeském (18 650), Jihomoravském (11 228) a Moravskoslezském (10 911) kraji.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (15,9), Jeseník (11,2), Ústí nad Labem (10,8), Hodonín (10,4), Sokolov (9,9), Znojmo (9,8), Chomutov (8,3) a Bruntál (7,8).  Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci loňského roku 38 640 absolventům a mladistvým a 11 331 osobám se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v prosinci největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, dělníky v oblasti výstavby budov, kuchaře (kromě šéfkuchařů), pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, montážní dělníky, uklízeče, svářeče, řezače plamenem a páječe, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky nebo nástrojáře. Naplno se už také rozjela zimní sezóna v horských střediscích, kdy zaměstnavatelé hledali ve větší míře trenéry a instruktory lyžování nebo pracovníky v hotelových provozech.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na už zmíněné prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků.

Pro Úřad práce ČR je prioritou motivovat uchazeče o zaměstnání k tomu, aby se snažili zvýšit si příjem především vlastní prací. Tedy aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost apod. pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu. Podstatné ale také je, jaká je nabídka volných pracovních míst v konkrétním regionu a naopak profesní složení uchazečů o zaměstnání. Tedy zda se potkává nabídka s poptávkou. V opačném případě se ÚP ČR samozřejmě maximálně snaží o ještě intenzívnější zprostředkovatelskou práci jak s uchazeči o zaměstnání, tak také se zaměstnavateli, aby například složení rekvalifikací v regionu odpovídalo právě jejich potřebám a požadavkům,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů, např. výše mzdy, benefity nebo třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele.

Během prosince se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 54 692 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o  7 261 osob, meziročně pak nižší o  4 111 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem  36 074 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).  To je o  14 846 méně než  v listopadu a o  975 méně než  v prosinci 2015. Novou práci získalo  20 172 lidí – o  11 410 méně než v předchozím měsíci a o  1 926 méně než před rokem. Celkem  5 099 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v prosinci 42,1 roku. Mezi evidovanými bylo 127 347 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,4 %. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců 37,8 % – celkem  144 163 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 685 dní.

V uplynulém měsíci bylo bez práce  191 996 žen (50,3 % z celkového počtu nezaměstnaných) a  54 555 OZP (14,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků v oblasti ostrahy, zedníků, kamnářů, dlaždičů, montérů, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, taxikářů nebo pracovníků v gastronomii a pomocných manipulačních dělníků.

Na konci prosince 2016 bylo bez práce  16 976 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o  836 a meziročně pak o  5 047 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (listopad 2016 – 4,9 %, prosinec 2015 – 4,9 %).  Bez práce bylo k 31. 12. 2016 celkem  13 163 bývalých studentů, tj. o 858 méně než v předchozím měsíci (prosinec 2013 –  35 403, prosinec 2014 –  23 609, prosinec 2015 –  18 221).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci  102 950 lidí, tj. 27 % všech uchazečů vedených v evidenci (listopad 2016 – 24,3 %, prosinec 2015 – 23,9 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru  6 457 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel  108 287 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z prozatím dostupných výsledků za říjen 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla nejnižší nezaměstnanost v celé EU. A to v rámci sezónně neočištěných (ČR – 3,7 %, EU – 8,3 %) i očištěných dat (ČR – 3,8 %, EU – 8,3 %). Podrobnosti naleznete na portálu Eurostatu.  

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na portálu MPSV.  

Zdroj: převzato z portálu www.businessinfo.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-