Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 259 929 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,8 % (listopad 2017 – 3,5 %, prosinec 2016 – 5,2 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v prosinci nabízeli prostřednictvím ÚP ČR  216 629, z toho 15 048 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za listopad 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 12. 2017

3,8 %

Počet uchazečů o zaměstnání

280 620

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

259 929

Míra nezam. podle EUROSTAT (listopad 2017)

2,6 %

Počet volných pracovních míst

216 629

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci dlouhodobému stavu, ročnímu období a také běžnému vývoji ke konci roku, kdy nezaměstnanost pravidelně roste.

S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává:

„Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. Zároveň ale v meziročním srovnání setrvale klesala. V řadě krajů jsme zaznamenali rekordně nízké hodnoty, pokud jde o absolutní počet evidovaných uchazečů. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech. V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste.“

Podíl nezaměstnaných osob v prosinci s ohledem na negativní sezonní faktory vzrostl na 3,8 % z listopadových 3,5 %. Jedná se o pravidelný sezonní jev, který nic nemění na skutečnosti, že se situace na pracovním trhu dále zlepšuje. Důkazem budiž to, že poptávka po nových zaměstnancích ze strany firem nepolevuje, když počet hlášených volných pracovních míst v prosinci vzrostl na téměř 217 tisíc,“ uvádí k výsledkům Miloslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

„Trh práce v prosinci zlomil několik dalších rekordů. Podíl nezaměstnaných sice meziměsíčně stoupl, jak se kvůli ukončení sezónních prací stává v prosinci pravidelně. Zvýšení počtu osob bez práce o pouhých 15 tisíc je ovšem historicky druhý nejlepší prosincový výsledek, který naznačuje, že trvala silná poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle. Ta je ostatně vidět i v údajích o volných pracovních místech, jejichž počet se loni v prosinci zvýšil o téměř 3 tisíce, zatímco v dřívějších letech vždy v prosinci klesal,” komentuje prosincová čísla Pavel Sobíšek z UniCredit Bank. 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo  v prosinci 7 okresů – Praha (o 1,8 %), Most (o 1 %), Karviná (o 0,6 %), Ústí nad Labem, Brno-město, Teplice (shodně o 0,2 %) a Ostrava (o 0,01 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla v 70 regionech. Nejvíce v okresech Prachatice (o 29 %), Jindřichův Hradec (o 28,9 %), Jeseník (o 24,7 %), Chrudim (o 23 %), Svitavy (o 20,9 %), Pelhřimov (o 20,7 %), Klatovy (o 17,6 %) a Písek (o 17 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Praha-východ (1,3 %), Rychnov nad Kněžnou (1,4 %), Praha-západ (1,8 %), Benešov (2 %), Jičín (2,1 %), Mladá Boleslav, Cheb, Plzeň-jih, Plzeň-město a Pelhřimov (shodně 2,2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 36 regionůNejvyšší byl v okresech Karviná (8,1 %), Most (7,3 %), Jeseník (7,2 %), Bruntál (7 %), Ostrava-město (6,9 %), Znojmo (6,7 %) a Hodonín (6,2 %). Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,7 % a žen na 3,8 %.

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 216 629 volných pracovních míst, což je o 2 839 více než v listopadu a o  84 133 více než před rokemNejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (42 380), ve Středočeském (30 321), v  Plzeňském (20 396), Pardubickém (19 953) a Jihomoravském (16 826) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 8 995 pozic na dohodu o provedení práce a 6 053 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 1,3 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (8,4), Jeseník (6,2), Ústí nad Labem (5,7), Znojmo (5,5), Most (5), Hodonín (4,8), Bruntál (4,3), Opava a Děčín (oba 3,9). Celkem 13 022 volných pracovních míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v prosinci největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích, administrativních a jiných objektech, kuchaře (kromě šéfkuchařů) a pomocné kuchaře, svářeče, řezače plamenem a páječe nebo obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance.

V evidenci Úřadu práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v prosinci 43,1 roku. Mezi evidovanými bylo 102 255 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 36,4 %. Jak už bylo uvedeno – z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 33,7 % – celkem  94 512 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 679 dní. V uplynulém měsíci bylo bez práce  140 880 žen (50,2 % z celkového počtu nezaměstnaných) a  46 009 OZP (16,4 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků, pracovníků v ostraze, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, zedníků, kamnářů či dlaždičů, pomocných manipulačních dělníků a pracovníků v gastronomii.

Ke konci prosince bylo bez práce 11 440 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o  618 a meziročně pak o  5 536 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 % (listopad 2017 – 4,5 %, prosinec 2016 – 4,5 %). Bez práce bylo k 31. 12. 2017 celkem  8 151 bývalých studentů, tj. o 564 méně než v předchozím měsíci (prosinec 2014 – 23 609, prosinec 2015 – 18 221, prosinec 2016 – 13 163). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 55 953 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení strojů ve výrobě nebo pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci  85 647 lidí, tj. 30,5 % všech uchazečů vedených v evidenci (listopad 2017 – 27,9 %, prosinec 2016 – 27 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru  6 969 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel  102 950 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z  výsledků za listopad 2017, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v  celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,6 %, EU28 – 7,4 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,7 %, EU28 7,4 %).

Podrobnosti na ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na portálu MPSV: portal.mpsv.cz/sz/stat

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz