Míra nezaměstnanosti v Evropské unii klesla v březnu na osm procent, což je nová nejnižší hodnota od ledna 2009. V únoru činila 8,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé eurozóně zůstala míra nezaměstnanosti na únorové hodnotě 9,5 procenta, nejníže od května 2009.

V březnu bylo v EU bez práce 19,761 milionu mužů a žen, z toho 15,515 milionu v eurozóně. Proti únoru se počet nezaměstnaných snížil o 56 000, v zemích platících eurem o 5000.

Z 28 členských zemí unie mělo nejnižší míru nezaměstnanosti Česko, kde podle Eurostatu dosáhla 3,2 procenta. Druhé bylo Německo se 3,9 procenta. Naopak nejvyšší zůstává nezaměstnanost v Řecku a ve Španělsku.

Proti loňskému březnu se nezaměstnanost snížila ve 23 zemích unie. Ve Francii a Rakousku se nezměnila, naopak v Dánsku, Itálii a Litvě vzrostla. Nejvíce se nezaměstnanost snížila v Chorvatsku, Portugalsku, ve Španělsku a v Irsku.

Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v březnu klesla na 4,8 procenta z únorových 5,1 procenta. Český statistický úřad vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce pak z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

Únorová data ČSÚ ukazují, že zaměstnanost přestává stoupat

Právě podle statistického úřadu přestala zaměstnanost v Česku stoupat. V březnu klesla z únorového maxima o desetinu procentního bodu na 73,3 procenta. Naopak nezaměstnanost posunula své minimum na 3,4 procenta. Ubylo nezaměstnaných mužů, kterých je s mírou 2,5 procenta nejméně v historii. Žen bez práce ale přibylo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, jenž používá pro výpočet nezaměstnanosti jinou metodiku než Úřad práce ČR.

Celková zaměstnanost sice po osmi měsících růstu poprvé klesla, počet zaměstnaných lidí ale přesto stoupl o 1400 na téměř 5,077 milionu lidí. Meziročně přibylo téměř 70 000 zaměstnaných lidí. Mezi zaměstnanými převažují muži. Práci má 87,4 procenta lidí ve věku od 30 do 49 let, u mladých lidí mezi 15 až 29 lety je to 48,5 procenta.

Nezaměstnaných lidí bylo podle statistiků v březnu 178 700, tedy o 2700 méně než v únoru a o 37 600 méně než loni v březnu. Mezi nezaměstnanými převládají ženy, práci jich shání 104 800. Mužů bez práce bylo v březnu 73 900, což je historicky nejméně.

ČSÚ zveřejňuje obecnou míru nezaměstnanosti 15letých až 64letých lidí, která je podílem nezaměstnaných k pracovní síle, tedy součtu zaměstnaných a nezaměstnaných. Úřad práce uvádí podíl nezaměstnaných osob, tedy počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku. Dosažitelný je přitom takový uchazeč o zaměstnání, který nemá objektivní překážku pro přijetí do zaměstnání a může bezprostředně nastoupit. Nejde například o člověka uznaného dočasně neschopným práce, osobu na mateřské nebo rodičovské dovolené, účastníka rekvalifikačního kurzu nebo člověka ve vazbě (do šesti měsíců).

Podle výpočtu Úřadu práce ČR nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 4,8 procenta z únorových 5,1 procenta. Bez práce bylo 356 112 lidí, což byla nejnižší březnová hodnota od roku 2008.

Zdroj: www.ihned.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-