Oproti červnu přibylo 5635 uchazečů o práci, tedy nárůst o 0,1 procentního bodu, což podle Úřadu práce odpovídá sezónním výkyvům. „Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence Úřadu práce ČR a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených,“ uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

V menší míře se podle ní do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol. Prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují, příchod hlavní vlny se očekává v září.
V mezinárodním srovnání měla ČR podle evropského statistického úřadu Eurostat za červen nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii.

Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v červenci nabízeli prostřednictvím úřadu práce 188 066. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 1,6 uchazeče.
Problémem české ekonomiky tak není nezaměstnanost, ale naopak nedostatek pracovních sil. Pro řadu podniků napříč ČR jsou chybějící pracovníci čím dál větší problém. Řešením má být dovoz až 100 tisíc pracovníků z Ukrajiny.

Po masivním importu pracovní síly za zahraničí začal volat i guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Pusťme hned do země sto tisíc Ukrajinců,“ dalo by se parafrázovat jeho poselství určené politikům a odborářům.

Všichni však vycházejí ze záměrného zjednodušení situace, když berou za reálný fakt to, že v Česku toho času na trhu chybí pracovní síla. Na první pohled ano, což se projevuje tím, že dnes podniky nemohou sehnat potřebné pracovníky. Na druhý pohled je však onen tzv. „nedostatek“ lidí nutno označit za mýtus. Práceschopného tuzemského obyvatelstva je v Česku dostatek. Jenže lidé nejsou a nemohou být tam, kde by byli zapotřebí.

Zdroj: www.e-sondy.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-