Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,1 %. To je o 0,1 p. b. méně než v květnu a o 0,6 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za květen) nejnižší v celé EU, a to 2,4 % (průměr EU 5,9 %).

„Dlouhodobě velmi nízká míra nezaměstnanosti v České republice je velmi důležitým a pozitivním ukazatelem. Náš trh práce dokáže nabídnout zaměstnání každému, kdo chce pracovat. To se jasně ukázalo i v posledních měsících v souvislosti s válkou na Ukrajině. Téměř 85 tisíc uprchlíků si u nás našlo práci a přestalo být závislých na pomoci státu. Zároveň ale musíme pamatovat na to, že nejnižší nezaměstnanost v EU není samozřejmost. Velké poděkování proto patří všem firmám, které lidem dávají práci,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V červnu pokračoval pokles podílu nezaměstnaných osob. Trh práce ovlivňují, kromě stále vysokého zájmu zaměstnavatelů o zaměstnance ve zpracovatelském průmyslu, zejména sezónní činnosti. A to především ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě, ale také v cestovním ruchu, v pohostinství, prodeji a ve službách.

    06/2022   06/2021    06/2020 
Podíl nezaměstnaných osob v ČR   3,1 %  3,7 %  3,7 % 
Počet uchazečů o zaměstnání  231 309  273 302  269 637 
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání  208 196  253 940  251 460 
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (květen)  2,4 %  3 %  2,4 % 

Zdroj: ÚP ČR

„V souvislosti s tím, ale i vysokým počtem míst v průmyslu, klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci Úřadu práce ČR jich bylo meziměsíčně o 3 477 méně, tedy celkem 105 774. V menší míře se objevují nabídky letních brigád,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Prostřednictvím ÚP ČR zaměstnavatelé momentálně nabízejí „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

Sezónní činnosti poběží podle generálního ředitele ÚP ČR i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat. Vše se ale také bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, aktuální epidemické situace a v neposlední řadě dopadů energetické krize na zaměstnavatele.

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce června práci celkem 84 594 občanů Ukrajiny (zhruba tři čtvrtiny – 59 968 – z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 68 777 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (10 593 osob) a Plzeňském kraji (9 251 osob) a dále v Praze (8 539 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě. Jejich příchod český pracovní trh dosud nijak výrazně neovlivnil.

„Nastupují zpravidla na dlouhodobě neobsazené pozice. Případně našli uplatnění v oblasti sezónního zaměstnávání. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali. Zároveň ale platí, že do ČR přicházejí/přicházeli především ženy, což v praxi znamená, že většinou vykonávají fyzicky nenáročné činnosti. Navíc dávají přednost krátkodobým pracovním příležitostem a s ohledem na děti také práci na jednu směnu,“ upřesňuje generální ředitel ÚP ČR.

Ke konci června bylo v evidenci ÚP ČR 5 779 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zaevidování jako zájemci (5 564 osob) nebo uchazeči (215 osob) o zaměstnání. Celkem se od vypuknutí krize na Ukrajině zaevidovalo na ÚP ČR do konce června 12 211 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Úřad jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na jeho webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v červnu v Ústeckém kraji (4,9 %), Moravskoslezském kraji (4,7 %) a dále v Jihomoravském a Karlovarském kraji (3,6 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá  jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,1 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti červnu 2021 o 1,6 p. b. na 3,6 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,1 %), Praha-západ a Pelhřimov (1,5 %), Jindřichův Hradec, Benešov a Rychnov nad Kněžnou (1,6 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8 %), Most (6,5 %), Chomutov (5,9 %) a Bruntál (5,5 %).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 319 408 volných pracovních míst, o 17 923 méně než v květnu a o 36 204 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání.

U přibližně 71,1 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71,2 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, zedníky, pomocníky ve výrobě nebo kuchaře a uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (77 627 míst) a ve Středočeském kraji (58 204 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 30 851 nových volných pracovních míst, což je o 32 9075 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2 029 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 41 710 volných pracovních míst.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz