Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 7. 2016 5,4 %
Počet uchazečů o zaměstnání 392 667
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 374 935
Míra nezam. podle EUROSTAT (červen 2016) 4,1 %
Počet volných pracovních míst 135 758

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v červenci 8 regionů. Nejvyšší byl v okrese Louny (o 1,3 %), Karlovy Vary a Teplice (shodně o 0,7 %), Bruntál a Chomutov (shodně o 0,4 %) Sokolov (o 0,3 %), Ústí nad Labem a Most (shodně o 0,2 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla v 69 regionech. Největší  nárůst hlásí okres Svitavy (o 7,8 %), Rychnov nad Kněžnou (o 7,2 %), Chrudim (o 7,1 %), Ústí nad Orlicí (o 6,9 %), Jihlava (o 6,3 %), Pelhřimov (o 6,1 %) a Pardubice (o 6 %).

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává:

Přestože meziměsíčně uchazečů o zaměstnání přibylo, pokračující nárůst počtu volných pracovních míst a naopak meziroční pokles počtu nezaměstnaných o téměř 64 tisíc osob, svědčí o tom, že je česká ekonomika stále v dobré kondici.“ V plném proudu jsou nadále i sezónní práce, které vývoj na pracovním trhu také ovlivňují. V nadcházejícím měsíci by mohla nezaměstnanost stagnovat, případně mírně klesnout.

Krátkodobý mírný nárůst nezaměstnanosti v červenci způsobil nárůst počtu absolventů škol, kteří si hledají práci často až v průběhu letních měsíců. Stále platí, že pro firmy je komplikované obsadit sezónní volná pracovní místa ve stavebnictví, cestovním ruchu či zemědělství. Často tak sahají i po zahraničních pracovnících. Rostoucí ekonomika, zejména průmysl navíc vytváří i dlouhodobá pracovní místa, na které firmy rovněž mnohdy marně hledají uchazeče. Mnoho firem se tak potýká se situací, kdy mají zakázky, které nemá kdo zpracovat,“ upozorňuje Andrea Linhartová Palánová, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR.

Na druhé straně je nutné poznamenat, že na více jak 40 % nabízených volných pracovních míst zaměstnavatelé nepožadují žádné specifické znalosti a spokojí se s uchazečem se základním vzděláním. Otázkou tak je, proč zrovna tato místa (v červnu se jednalo o necelých 60 tis.) nejsou obsazena, když počet nezaměstnaných převyšuje 380 tis. K vysvětlení se nabízí kombinace několika faktorů. 1. Jedná se o nesoulad nabízených pracovních míst a uchazečů v jednotlivých krajích ČR. 2. Věk a náročnost práce, kdy především nezaměstnaní v předdůchodovém věku nemusí stačit pracovnímu tempu a nemohou se tak o danou práci ucházet. 3. Nízká nabízená mzda, která není pro nezaměstnaného natolik atraktivní, aby kvůli ní za prací dojížděl či se dokonce stěhoval. 4. Neochota části nezaměstnaných pracovat, a to i díky příliš benevolentnímu nastavení sociální podpory,“ uvádí analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Jak už bylo řečeno, obdobně jako v předchozích letech, i letos v červenci přicházeli ve větší míře do evidence ÚP ČR zaměstnanci ze školství, kteří měli  uzavřený  pracovní  poměr  na dobu určitou. Nově se jich přihlásilo 3 163 (červen 2016 – 376), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 52. Celkem jich úřad evidoval 7 867 (červenec 2014  –  9 617, červenec 2015 – 9 079, červen 2016 – 4 752), z  toho nejvíce (1 783) bylo učitelů středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ. Pokud jde o volná místa v tomto oboru, těch bylo v databázi ÚP ČR 2 144 (červenec 2014  –  848, červenec 2015 –  1 684, červen 2016 – 2 169). Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem nabízeli 435 volných pozic.

Pokud jde o absolventy všech stupňů škol a mladistvé, na konci července jich ÚP ČR evidoval 15 925. Počet mladých lidí bez práce vzrostl meziměsíčně o 1 307 a meziročně pak o 3 850 osob klesl. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 % (červen 2016 – 3,8 %, červenec 2015 – 4,3 %). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 12 069 bývalých studentů, tj. o 1 531 více než v předchozím měsíci (červenec 2013 – 24 610, červen 2014 – 19 582, červenec 2015 – 15 767).

V uplynulém měsíci nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR v rámci krátkodobých pracovních poměrů, tedy brigád, 1 112 pozic. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o 100 míst. Zaměstnavatelé nejčastěji hledali na omezenou dobu pomocné pracovníky v zemědělství, lesnictví a rybářství, v oblasti těžby a stavebnictví, ve výrobě, v dopravě a skladování, dále uklízeče v domácnostech, hotelích nebo firmách, obsluhu pojízdných zařízení nebo řemeslníky. Poptávali též číšníky, servírky, barmany, pracovníky v ostraze, slévače, svářeče, truhláře, recepční, pracovníky na úklid obcí, sběr ovoce a sklizeň zeleniny, roznášení letáků, doručování zásilek, tisku, balíků, výlep plakátů či na mytí aut, recepční, kuchaře, prodavače vstupenek, rychlého občerstvení a zmrzliny, pokladní, plavčíky. Většina zaměstnavatelů ale hledá brigádníky spíše prostřednictvím inzerce či přes vlastní zaměstnance.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (2 %), Praha-východ (2,1 %), Jindřichův Hradec (2,7 %), Benešov (2,8 %), Jičín (3 %), Mladá Boleslav (3,1 %), Pelhřimov (3,2 %), Prachatice (3,3 %), Písek, Rokycany a Plzeň-jih (shodně 3,4 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 32 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11 %), Karviná (10,8 %), Ostrava – město a Ústí nad Labem (shodně 9,7 %), Chomutov (9 %), Bruntál (8,9 %), Děčín (8 %), Sokolov (7,8 %), Hodonín (7,5 %) a Znojmo (7,4 %).

Na jedno volné místo připadá 2,9 uchazeče

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (13,8), Ústí nad Labem (11,8), Chomutov (11,6), Sokolov (11), Hodonín (8,6), Jeseník a Bruntál (shodně 7) a Znojmo (6,3). Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci července 39 914 absolventům a mladistvým. Celkem 12 638 míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v červenci největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře a nástrojáře, pomocné pracovníky v oblasti těžby a stavebnictví, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, kuchaře (kromě šéfkuchařů), slévače, svářeče obsluhu pojízdných zařízení, či uklízeče. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. už zmíněný slévač, svářeč, obráběč kovů, zámečník, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance.

Během července se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 48 280 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 7 462 osob, meziročně pak nižší o 5 186 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 39 941 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).  To je o 11 338 méně než  v červnu a o 8 579 méně než  v červenci 2015. Novou práci získalo 23 891 lidí – o 7 999 méně než v předchozím měsíci a o 5 964 méně než před rokem. Celkem 6 319 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v červenci 41,8 roku. Mezi evidovanými bylo 126 765 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 32,3 %. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 41,1 % – celkem 161 283 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 719 dní.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků v domácnostech, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, dále číšníků, servírek, barmanů, kuchařů či pomocných pracovníků v dopravě a ve skladování.

Nástroje aktivní politiky zaměstanosti

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. V tomto ohledu sklízí úspěch především intenzivní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, realizace aktivní politiky zaměstnanosti, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a intenzívní práce s uchazeči o zaměstnání v rámci poradenských aktivit. V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnanému uchazeči, aby si oživil nebo získal pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našel stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Ke konci července podpořil v rámci nástrojů APZ celkem 41 902 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech.

Zaměstnanost také velmi významně podporují projekty financované z národních i evropských peněz. Obzvlášť velký úspěch sklízí projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II), v jehož rámci mohou firmy získat na zaučení zaměstnanců až šest miliónů korun ročně. Finanční příspěvky jsou určeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců.

Do konce července 2016 se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP od začátku roku 19 149 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti.

Cílem tohoto nástroje APZ je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce. Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opětovně může Úřad práce ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, popř. musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, pokud se opakovaně prokáže, že trvá nemožnost pracovního uplatnění na volném trhu práce. V praxi to znamená, že pokud konkrétní uchazeč o zaměstnání spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku, aby dotyčný mohl u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opakovaně. Není tedy nutné, aby byl v evidenci ÚP ČR minimálně tři měsíce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně. Aby byl tento proces co nejjednodušší, rozhodují o udělení výjimek od 1. 5. 2016 vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality, předáků nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo od začátku letošního roku do konce července šanci získat zaměstnání 17 167 uchazečů. Celkem 62 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá  na jejich vybavení).

Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 2 567 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 7. 2016 se jich účastnilo celkem 904 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 – 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.  ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 211 150 žen (53,8 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 55 850 OZP (14,2% z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci července 1 746 OZP (z toho jich 46 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 179 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 94 357 lidí, tj. 24 % všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2016 – 22,4 %, červenec 2015 – 20,8 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 460 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 94 864 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červen 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla po Maltě druhou nejnižší nezaměstnanost v Evropě, a to v rámci sezónně očištěných (ČR – 4,1 %, EU – 8,6 %) i neočištěných (ČR – 4,1 %, EU – 8,4 %) dat.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na portálu MPSV.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-