Míra nezaměstnanosti se v listopadu nezměnila a zůstala na stejné úrovni, jakou měla v říjnu. Prohlubuje se tak problém českého trhu práce – firmy marně hledají především kvalifikované pracovníky.

Úřad práce ČR evidoval na konci listopadu asi 263 tisíc uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,5 procenta. Na úřadech práce bylo evidováno zhruba o 2,5 tisíce uchazečů více než před měsícem a o šest tisíc více než před rokem. Vybírat si mohli z 279 tisíc volných pracovních pozic, kterých tak oproti předchozímu roku ubylo o necelých 14 tisíc.

„Listopadová stagnace míry nezaměstnanosti není v Česku ničím neobvyklým, naopak se jedná téměř o pravidlo. V kontextu momentální kondice tuzemské ekonomiky ji lze ovšem vnímat spíše jako dobrou zprávu. Pomalu uvadající průmyslový sektor, který se potýká se slabou poptávkou, již několik měsíců v řadě reportuje úmysl snižovat, či přinejmenším neobnovovat stavy zaměstnanců a podobná situace panuje i ve stavebnictví. Na míře nezaměstnanosti se toto ovšem zatím nijak neprojevilo, její hodnoty spíše následují standardní sezónnost a na historické i evropské poměry zůstávají nízké,“ komentuje listopadový výsledek Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

„Jediným signálem ochlazování trhu práce tak je počet evidovaných volných pracovních míst, který klesl nejníže od dubna roku 2018. Lze se tedy domnívat, že případní propouštění pracovníci pružně nacházejí uplatnění jinde a spíše než k masivním vlnám výpovědí zatím firmy sahají k nevypisování nových pozic,“ pokračuje Vít Hradil.

Firmy čekají příští rok oživení doma i v zahraničí

Také podle Jakuba Grossmanna, juniorního výzkumníka institutu SYRI, zatím není patrné, že by české firmy omezovaly produkci a propouštěly. „Oslabení exportu se tak negativně neprojevilo do nezaměstnanosti, což zřejmě souvisí s pozitivním výhledem hospodářského růstu v ČR i v zahraničí v nadcházejícím roce. Také v roce 2024 tak budou čísla týkající se nezaměstnanosti pravděpodobně velmi nízká a uchováme si tak pozici země s jednou z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v Evropě,“ uvádí Grossmann.

V zimě může nezaměstnanost vzrůst ke čtyřem procentům

Přesto se většina analytiků shoduje, že v blízké době dojde k mírnému růstu nezaměstnanosti v důsledku sezonních vlivů. „V prosinci a lednu dojde z hlediska vývoje trhu práce na lámání chleba. Nevylučujeme, že pozice dříve vytvořené Úřadem práce byly krátkodobé a v nadcházejícím období skončí. To by mohlo znamenat skokový nárůst v počtu nezaměstnaných a zvýšení jejich podílu na 4 procenta do ledna,“ míní například hlavní analytik skupiny UniCredit Pavel Sobíšek. „Takový vývoj by byl zcela v souladu s pozorovanou stagnací české ekonomiky. Nezaměstnanost by přesto neměla příští rok vyskočit tak, aby se stala makroekonomickým problémem,“ dodává.

Lidé se v nejisté době bojí měnit práci

Podle hlavního analytika společnosti CitFin Tomáše Volfa je v současnosti trh práce zatuhlý proto, že se lidé v době ekonomické nejistoty bojí měnit zaměstnání. „Lidé se stále obávají o svou budoucí finanční situaci, a tak zůstávají ve stávajícím zaměstnání. Dalším důvodem je skutečnost, že i pokud lidé hledají jinou práci, zůstávají v té aktuální a jsou otevřeni nové příležitosti. Češi se dnes mnohem více bojí výpadku příjmů, a tak se snaží o plynulý přechod z jedné práce do druhé,“ uvádí Volf.

„Mix mnoha faktorů jako jsou rostoucí ceny, vysoké úroky, hospodaření státu, vládní balíčky a v neposlední řadě bezpečnostní situace ve světě je důvodem, proč Češi práci měnit nebudou. Firmy se tak dostávají do velmi svízelné situace, kdy by nové zaměstnance potřebovaly, ale na trhu práce buď nejsou nebo nejsou tak kvalitní,“ pokračuje analytik. Trh práce se tak podle něj v nejbližší době stále nerozhýbe. „Mírný obrat k lepšímu se dá čekat až ve druhé polovině příštího roku. Tehdy by mohlo dojít k lehkému oživení poptávky jak zahraničních, tak domácích spotřebitelů,“ dodává.

I v mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v Česku zatím extrémně nízká. V Evropské unii je oficiálně třetí nejnižší. Podle posledních dostupných dat Eurostatu za říjen dosáhla 2,9 procenta, zatímco průměr EU byl 6 procent.

Zdroj: www.businessinfo.cz