Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2014, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2013). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace dále obsahuje údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou nezaměstnaností na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2013.

Publikace byla financována z ESF a rozpočtu ČR v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.

Publikace je ke stažení zde.

-lhe-