Sociální dialog

Newsletter

Newsletter

Sociální dialog je kontinuální proces, nese ovoce až po delší době

 
  REGIONY
V CENTRU
DĚNÍ
Elektronický bulletin na podporu sociálního
dialogu na regionální úrovni
č. 9 tri tecky listopad 2015
   
 

Projekt Regiony v centru dění je v cílové rovince

„Zvýšit spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím rozvoje sociálního dialogu a poskytování a zkvalitňování služeb sociálních partnerů, zejména na regionální a regionálně odvětvové úrovni, jak na straně zástupců zaměstnanců, tak na straně zástupců zaměstnavatelů”. Tento cíl si společně stanovili Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy ČR v projektu Regiony v centru dění.

Více >>

 
     
 

ROZHOVOR…

Alice Čechová: Sociální dialog je kontinuální proces, nese ovoce až po delší době

V rozhovoru s Alicí Čechovou, manažerkou projektu za SP ČR, se dočtete, zda se podařilo dosáhnout cíle, který si projekt na svém začátku vytýčil, co konkrétního přinesl členským základnám SP ČR a ČMKOS, co díky projektu vzniklo, jaké překážky musel projektový tým během realizace překonávat a v neposlední řadě, co bude následovat po jeho skončení.

Celý rozhovor si přečtěte zde >>

 
     
 

ZJISTILI JSME…

Podařilo se nám naplnit očekávání směrem k firmám a zaměstnancům?

V průběhu uplynulých tří let měli zástupci a zaměstnanci členských firem SP ČR a odboráři ze základny ČMKOS možnost se díky projektu “Regiony v centru dění” vzdělávat, scházet se a diskutovat u kulatých stolů, předávat si navzájem zkušenosti či zdarma využít poradenských služeb. Jak projektové aktivity a jejich reálný přínos vyhodnotili jejich koneční odběratelé, tedy členské firmy v regionech? Přinášíme Vám pohled vybraných členských firem v regionech.

To a mnohem více se dozvíze zde >>

 
     
 

DOBRÁ RADA…

Pracovní volno k výkonu odborové funkce

Naši odboroví předáci pracují v nepřetržitém provozu. Máme jako zaměstnavatel povinnost, kdykoliv si sjednají schůzku se svým právníkem, je uvolnit ze směny a ještě jim dobu strávenou s právníkem zaplatit? Nebo si musí dohodnout se svým nadřízeným uvolnění ze směny a doba jednání nespadá do pracovní doby? Jak má zaměstnavatel postupovat?

Odpověď naleznete zde >>

BUĎTE V OBRAZE…

Age management pro zaměstnavatele

Jak se vyrovnat s prodlužující se délkou pracovního života a jak řídit pracovníky s ohledem na jejich věk? Na čem by měla být postavena koncepce mezigenerační spolupráce ve firmách? Základní vodítko poskytne publikace Age management pro zaměstnavatele.

Publikace je ke stažení zde >>

 
     
Kontakty na Regionální zastoupení SP ČR a Právní poradenství pro členy ČMKOS
Portál www.socialnidialog.cz
Loga esf eu oplzz Elektronický bulletin je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
{unsubscribe}Zrušit zasílání našeho bulletinu je snadné. Stačí kliknout na » Nechci dostávat bulletin{/unsubscribe}
číst dál

Zvyšující se věk odchodu do důchodu – co s tím?

 
  REGIONY
V CENTRU
DĚNÍ
Elektronický bulletin na podporu sociálního
dialogu na regionální úrovni
č. 8 tri tecky září 2015
   
 

Jak udržet lidi při zvyšujícím se věku odchodu do důchodu v pracovním procesu

Demografické změny společnosti přináší potřebu reformy důchodového systému. Dopad těchto změn, zejména zvýšení věku odchodu do důchodu, zatíží v první řadě skupinu starších pracovníků. Ke zmírnění dopadu důchodové reformy na pracovní skupiny musí přispět také zaměstnavatelé vytvořením odpovídajících pracovních podmínek.

Více >>

 
     
 

ROZHOVOR…

s Jiřím Kohoutkem, čestným prezidentem Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

V rozhovoru se dozvíte se více o tom, co stálo za vznikem projektu KZPS věnovanému změnám v důchodovém systému ČR, jaká jsou první zjištění projektu, na co se zaměří jeho pokračování a jakou roli hrají sociální partneři v procesu přípravy změn pracovních podmínek, které umožní pracovní zapojení starších zaměstnanců až do odchodu do starobního důchodu.

Více >>

 
     
 

BUĎTE V OBRAZE…

Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy

Publikace je věnována důležitým aspektům prodlužování pracovního života. Poslouží vám jako rozcestník pro orientaci v teorii a praxi problematiky věku, stárnutí a věkových vztahů, a to jak obecně na pracovním trhu, tak i v oblasti pracovního prostředí specificky. Jejím hlavním cílem je poskytnout přehled základních témat řešených v současné době s ohledem na demografický, sociálně-ekonomický a politický kontext České republiky.

Publikace je ke stažení zde >>

 
     
 

DOBRÁ RADA…

Mlčenlivost zaměstnance o výši jeho mzdy

Může zaměstnanec někomu sdělit výši své mzdy či odměny nebo je to v rozporu se zákoníkem práce (či jiným předpisem) a mlčenlivostí obecně?

Podívejte se na odpověď >>

VĚDĚLI JSTE…

LEA představuje novou metodu k měření základních procesů rozvoje lidských zdrojů v oblasti age managementu

LEA, tedy Lifelong Employability Assessment, překládáme do češtiny jako vyhodnocení celoživotní zaměstnatelnosti. Tento nástroj byl vytvořen ve spolupráci s CSR Europe a českou verzi připravila platforma Byznys pro společnost.

Více >>

 
     
Kontakty na Regionální zastoupení SP ČR a Právní poradenství pro členy ČMKOS
Portál www.socialnidialog.cz
Loga esf eu oplzz Elektronický bulletin je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
{unsubscribe}Zrušit zasílání našeho bulletinu je snadné. Stačí kliknout na » Nechci dostávat bulletin{/unsubscribe}
číst dál

Projekt „Pracovnělékařské služby“ se blíží do finále

Od dubna roku 2013 se firmy potýkají s obtížemi, které jim přinesla nová právní úprava pracovnělékařských služeb v praxi. Svaz průmyslu a dopravy ČR rychle zareagoval a ve spolupráci s Asociací samostatných odborů (ASO) připravil na základě podnětů od zaměstnavatelů projekt „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“. Cílem projektu, kterému nikdo neřekne jinak než Pracovnělékařské služby, je předložit Ministerstvu zdravotnictví návrh, jak by se měla na základě poznatků z praxe změnit právní úprava těchto služeb.

číst dál

Agenturní zaměstnávání: proč je mezi firmami tak oblíbené?

Agenturní zaměstnávání představuje v současnosti oblíbenou formu flexibilního zaměstnání – často se s ním setkávají sezonní pracovníci, studenti hledající brigádu nebo maminky na rodičovské dovolené. Ale když už se zaměstnanec nebo zaměstnavatel pro agenturní zaměstnání rozhodne, obvykle si klade otázku, jaká jsou jeho pravidla a v čem se liší od “klasického” zaměstnání.

číst dál

Podpora technického vzdělávání, pouhá fráze nebo priorita vlády a regionů?

 
  REGIONY
V CENTRU
DĚNÍ
Elektronický bulletin na podporu sociálního
dialogu na regionální úrovni
č. 5 tri tecky říjen 2014
   
 

Podpora technického vzdělávání, pouhá fráze nebo priorita vlády a regionů?

Česká republika pociťuje dlouhodobě nedostatek řemeslníků a technických pracovníků, což působí firmám nemalé starosti. Ba co víc, zájem žáků základních škol o tyto obory neustále klesá. Jak se k podpoře odborného školství staví vláda? A co pro změnu špatného stavu dělají kraje či samotné firmy?

Více >>

 
     
 

ROZHOVOR…

s Alešem Adamusem, ředitelem Střední odborné školy Třineckých železáren

„Největší problém českého vzdělávání vidím ve špatně nastaveném oborovém systému, který není dostatečně řízený podle skutečné potřeby našeho průmyslu respektive konkrétní potřeby trhu práce v daných krajích. Stát by měl vytvářet stejné podmínky soukromým i státním školám, které cíleně připravují mladé lidi pro trh práce a negenerují na trhu těžko uplatnitelné absolventy.“

Více >>

 
     
 

POHLED Z KRAJE…

Přední evropský výrobce technických tkanin spolupracuje se studenty technických oborů

Podpora studentů technických oborů zaměřených na textilní průmysl je pro Kordárnu zcela přirozenou a do jisté míry i nutnou investicí do budoucnosti – dlouhodobě se totiž potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Více >>

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE…

VEBA Broumov si vychovává své budoucí zaměstnance

VEBA už dnes není pouze předním výrobcem tkanin a jednou z největších textilních firem v Česku. Zaměřuje se na zlepšování a kultivaci podnikatelského prostředí v regionu Broumovska a aktivně se věnuje podpoře technického školství.

Více >>

 
     
 

DOBRÁ RADA…

Krácení dovolené

Na kolik dní dovolené mám nárok v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou? Podle mé pracovní smlouvy činí pracovní doba 18,5 hodin týdně a je rozvržena nerovnoměrně, což znamená, že pracuji každý den 2,5 hodiny včetně víkendů. Mám invaliditu 2. stupně a zaměstnavatel mi sdělil, že se mi dovolená krátí na polovinu.

Zjistit odpověď >>

Srážky ze mzdy

Může zaměstnavatel zaměstnanci srazit ze mzdy údajný přeplatek na náhradě mzdy za dovolenou, který vznikl chybným výpočtem průměrného výdělku pracovnicí mzdové účtárny zaměstnavatele?

Zjistit odpověď >>

 
     
 

VĚDĚLI JSTE?…

Rok 2015 bude Rokem průmyslu a technického vzdělávaní

Svaz průmyslu a dopravy České republiky vyhlásil 29. září na svém Sněmu rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Záměrem tohoto projektu je zvednout zájem veřejnosti o technické obory a zejména zviditelnit již existující úspěšné projekty podpory technického vzdělávání.

Rokem by se mělo prolínat několik páteřních aktivit, zejména online kampaň, vzniknout by měla interaktivní webová stránka, jejíž ambicí je stát se centrálním místem, shrnujícím existující podporu technického vzdělávání.

Záměrem je zorganizovat Týden techniky-celonárodní prezentaci průmyslových podniků, výzkumných ústavů, vysokých technických škol, odborných škol a technicky zaměřených školek, fondů a nadací podporujících technické vzdělávání.

Zjistěte více >>

 
     
Regionální zastoupení SP ČR | Regionální poradenská centra ČMKOS
Portál www.socialnidialog.cz
Loga esf eu oplzz Elektronický bulletin je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
 
číst dál

Jaké možnosti využívají kraje k podpoře rozvoje lidských zdrojů?

 


Jaké možnosti využívají kraje k podpoře rozvoje lidských zdrojů?

Nástroje pro rozvoj lidských zdrojů jsou rozmanité, v některých krajích je ale často nevyužívají, přinejmenším v dostatečné míře. K hlavním nástrojům patří sektorové dohody, pakty zaměstnanosti a nejrůznější projekty, například úspěšné Stáže ve firmách nebo Vzdělávejte se pro růst!

Více informací >>

POHLED Z KRAJE…

Nová sektorová dohoda v Královéhradeckém kraji slibuje změnu k lepšímu

Kvalita vzdělávání představuje z pohledu konkurenceschopnosti firem stále významnější téma. Zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy, kteří se rozhodli hledat společné cesty k řešení kvality odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji, podepsali na konci června v Hradci Králové Sektorovou dohodu pro strojírenství. Záštitu nad ní převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek spolu s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou.

Celý článek >>


ROZHOVOR…

s Dušanem Martinkem, vedoucím Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a koordinátorem projektů ČMKOS

Sektorové dohody byly a jsou výhradně nástrojem zaměstnavatelů, kteří si jejich prostřednictvím zajišťují potřeby v oblasti rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce. Samotné zaměření sektorových dohod je však pro odbory natolik zajímavé, že ČMKOS vstoupila jako partner do projektu, který je realizovaný SP ČR pod názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti lidských zdrojů“. Odbory se také snaží zapojit do paktů zaměstnanosti, a tím ovlivňovat témata jednotlivých jednání, například o nezaměstnanosti.

Přečíst rozhovor >>


DOBRÁ RADA…

Pružná pracovní doba a překážky v práci

Na pracovišti máme stanovenou pružnou pracovní dobu. Dle nové podnikové směrnice si musíme nadělávat návštěvu lékaře, pokud k lékaři jdeme ve volitelné pracovní době. Je tento postup zaměstnavatele správný? Uvedenou směrnici zaměstnavatel předem neprojednal s odborovou organizací, ačkoliv se v kolektivní smlouvě k tomuto projednávání zavázal. Jakým způsobem se můžeme bránit, pokud zaměstnavatel povinnost projednání nesplní?

Přečíst odpověď >>


BUĎTE V OBRAZE…

Zaměstnavatel na úřadu práce. Efektivní využívání služeb zaměstnanosti

Proč máte jako zaměstnavatel ztrácet čas na úřadu práce? Nejste přece nezaměstnaný! Budou se s Vámi vůbec bavit, když nechcete do evidence ani sociální dávky? S čím Vám asi tak mohou pomoci? Dostanete nějaké smysluplné informace? Můžete využít nějaké jejich služby? Můžete využít nějaké dotační tituly? Bude Vám to papírování vůbec stát za to? Na tyto a další otázky najdete odpověď právě v této publikaci.

Publikace ke stažení >>

Regionální zastoupení SP ČRteckaRegionální poradenská centra ČMKOS

www bila

 

{modify}Modify your Subscription{/modify}

číst dál