ODPOVĚĎ:

V této situaci je nejvhodnější zaslat zaměstnavateli doporučený dopis, kde ho znovu vyzvete k výplatě odměny z dohody. Pokud tak neučiní, máte několik možností. Můžete se obrátit se na advokáta, aby částku vymáhal soudně. Na zaměstnavatele si můžete rovněž stěžovat u inspekce práce. Podnět ke kontrole je třeba podat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (podle místa, kde jste práci vykonávala), případně Státnímu úřadu inspekce práce (http://www.suip.cz/).

Musíte identifikovat zaměstnavatele, proti kterému podnět směřuje. Uvádí se: jeho název, sídlo, IČ i místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo. Připojit je třeba své jméno, doručovací adresu, telefon nebo jiný kontakt. Dál v podnětu popište, jakým způsobem zaměstnavatel porušuje zákon. Musíte přiložit kopie všech dokumentů, které máte k dispozici a které dokládají, že jste pro něj pracovali. Na základě vašeho podnětu provede inspekce u zaměstnavatele kontrolu, která prověří, zda k pochybení dochází. Informace o výsledku kontroly dostanete písemně. Pokud inspekce zjistí, že zaměstnavatel pochybil, hrozí mu až dvoumilionová pokuta. Bohužel ale inspekce nemůže zaměstnavatele donutit, aby vám zaplatil.