NOVÝ TENDR NA MÝTO JE MOŽNÉ STIHNOUT

„Nechápeme, proč ministerstvo dopravy nevyzvalo soutěžící, aby upřesnili své nabídky, které zaslali do tendru. To by totiž mohlo zlevnit jejich konečnou cenu, a tedy i náklady pro stát. ÚOHS dnes prvoinstančně zrušil stávající soutěž i kvůli nejasnému rozšíření zpoplatnění mýtného. Dalo se to očekávat. Vyzýváme ministerstvo, aby neprodleně připravilo novou soutěž, aby se výběr mýta od 1. ledna 2020 zachoval. Jsme přesvědčeni, že se nový tendr stihne, pokud se z něj vypustí například rozšíření mýta o 900,3 km silnic I. třídy a formální dokládání kvalifikací,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Nesouhlasíme s plánovaným rozšířením mýta o 900,3 km silnic I. tříd, stejně jako žádná jiná profesní organizace. Jedná se o politické rozhodnutí, kvůli kterému se prodraží přeprava osob i zboží. Zvýšení cen v konečném důsledku padne především na spotřebitele,“ doplňuje Jaroslav Hanák.

ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY ZHORŠÍ PROBLÉMY S NEDOSTATKEM LIDÍ

„Svaz průmyslu je proti zrušení karenční doby, protože by podstatně zhoršilo potíže řady firem s nedostatkem zaměstnanců. V současné situaci na trhu práce, kdy chybí zaměstnanci ve všech profesích, a firmy obtížně plní zakázky, je to velmi neuvážené opatření,“ upozorňuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vyzýváme vládu, aby odsunula jednání o zrušení karenční doby a podmínkách proplácení prvních tří dní dočasné pracovní neschopnosti až po plošném zavedení e-neschopenky, která by omezila zneužívání nemocenské,“ vysvětluje Jan Rafaj.

OBNOVA CERTIFIKACÍ OP PIK MUSÍ BÝT PRIORITOU VLÁDY

Chceme vědět, jak se stát postaví k negativním dopadům, které svým postojem k programu OP PIK způsobil stovkám našich firem. Na nápravě chyb a nastavení podmínek v programu musí kromě MPO spolupracovat i ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí. Požadujeme, aby v průběhu května předložila Evropské komisi i firmám konkrétní seznam opatření, zajistila nápravu, a minimalizovala tak škody a rizika pro firmy i pro celou ČR,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PRO ZVÝŠENÍ PLATŮ UČITELŮ MUSÍ VLÁDA ZAJISTIT FINANCE I NADTARIFY

„Souhlasíme se zvýšením platů učitelů. Je to strategická věc. Aby ale mohly v roce 2021 vzrůst na avizovaných 150 % současného platu, musí vláda zajistit dostatečné finance, které odhadujeme na 36 miliard korun během následujících tří let. Zároveň požadujeme, aby měli ředitelé škol zhruba 15–20 % této částky k dispozici na odměny, kterými budou moct ocenit kvalitní učitele,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Souhlasíme také se spuštěním reformy financování regionálního školství, ovšem za předpokladu, že do té doby ministerstvo školství připraví všechny prováděcí vyhlášky a metodiky, se kterými budou důkladně seznámeni ředitelé škol i učitelé, aby nevznikaly dezinterpretace a dezinformace,“ doplňuje Jaroslav Hanák.

ZMĚNY HORNÍHO ZÁKONA NEJSOU EFEKTIVNÍ

„Nevidíme, že by předložený návrh zajistil státu větší flexibilitu k efektivnímu využití surovin na území ČR, pouze přináší rizika a nejistotu pro podnikání v těžebním sektoru,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se věnuje sociálnímu dialogu pravidelně, je oficiálním zástupcem českých firem a také povinným připomínkovým místem. Ročně se vyjadřuje k cca 140 legislativním návrhům s cílem zajistit kvalitní podnikatelské prostředí v České republice.

Zdroj: www.spcr.cz