Uvedlo to ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách. Podle zprávy už tedy letos inspektoři SÚIP dohromady uskutečnili 42 670 kontrol.

Největší peněžní objem uložených pokut za 3. čtvrtletí 2012 spadá do oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání, kde na 182 pokut připadají sankce za více než 49 milionů korun. Největší počet pokut však připadá na úsek kontroly pracovních vztahů a podmínek. Během uplynulého čtvrtletí bylo do evidence zapsáno 573 takových pokut za více než 20 milionů korun.

Celkem 549 porušení právních předpisů zjistila inspekce práce v průběhu mimořádné kontrolní akce zaměřené na zaměstnavatele provozující koupaliště, aquaparky a navazující služby. Během této akce, která probíhala v letních měsících, inspektoři provedli celkem 1943 kontrol a prověřili 1901 zaměstnavatelů v celé ČR.

Ze zprávy SÚIP také vyplývá, že nejvíce pracovních úrazů z celkového počtu 9563 pracovních úrazů ve 3. čtvrtletí 2012 zaevidovali zaměstnanci orgánů inspekce práce v Jihočeském kraji (1217 pracovních úrazů). Naopak nejnižší počet pracovních úrazů zaznamenal během 3. čtvrtletí 2012 Karlovarský kraj (336 pracovních úrazů).

Více informací o kontrolách SÚIP naleznete zde: www.mpsv.cz/cs/13660

-pda-

Jak by se měly změnit předpisy o nelegálním zaměstnávání, aby státní úřady nemusely evidovat tolik porušování předpisů a zákonů?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.