Opatření má být zavedeno v průběhu několika týdnů až měsíců, záleží na tom, kdy se podepíšou smlouvy s Českou poštou.

Systém má podle představ MPSV tak, že Czech Pointy budou zvát nezaměstnané v termínech, které odpovídají standardní pracovní době. Pokud se člověk nedostaví, bude muset doložit svou nepřítomnost například potvrzením, že byl u lékaře. A když to nesplní, bude zřejmě vyřazen z evidence úřadů práce. Nezaměstnaní by tak mohli přijít o podporu, navíc by museli za sebe platit sociální pojištění. A přepážkám pošty, kde Czech Pointy fungují, budou zváni častěji než na úřad práce.

Podle rozboru médií může být do systému Czech Point bude zařazen v zásadě jakýkoli uchazeč o zaměstnání, výběr se ale patrně omezí podle několika kritérií. Podle listu Mladá fronta Dnes (MfD) v něm budou například nezaměstnaní, kteří jsou úřadem práce evidováni opakovaně, uchazeči, kteří měli v posledních šesti měsících zaměstnání kratší než deset dní, mladiství do 26 let věku či absolventi.

Nezaměstnaní by se měli chodit hlásit na Czech Pointy nejblíže místu svého trvalého bydliště. V případě, že se v něm nezdržují, mohou se domluvit a bude vybrán Czech Point na základě místa trvalého pobytu. Není ovšem vyloučena ani varianta, že nezaměstnaní se budou moci hlásit Czech Pointům po celé republice, nikoliv pouze v místě trvalého bydliště.

MfD ke zprávě navíc uvedla, že balík peněz, z něhož se vyplácejí podpory nezaměstnaným, se v příštím roce sníží. Uvažuje se totiž o částce 1,82 miliardy korun.

-pda-