Uvedl to online deník Aktuálně.cz, který si vzal k ruce poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu, který řešil spor o výpověď pro manažera pražské společnosti Betonbau. Podle Aktuálně.cz jde o zásadní verdikt, protože rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou vodítkem i v dalších podobných případech.

Zpráva online deníku Aktuálně.cz říká, že situace, kdy lidé pouze předstírají, že jsou v práci, ale přitom se věnují vlastním záležitostem, je podle soudu srovnatelná s přímým útokem na majetek zaměstnavatele, jako je například krádež. „Je to tak významná okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,” citoval online deník Aktuálně.cz z nálezu Nejvyššího soudu.

Zaměstnanec se podle firmy provinil tím, že ráno sice přišel do práce a nástup stvrdil podpisem, poté ale na celý den pracoviště opustil a pohyboval se v místě svého bydliště. Vrátil se až ke konci pracovní doby, aby svůj odchod z práce znovu potvrdil podpisem. Firma se i s ohledem na to, že šlo o velmi dobře placeného manažera, který měl pobírat až 70 tisíc korun – rozhodla pro okamžitou výpověď.

Podle soudců neexistuje žádná pochybnost o tom, že manažer skutečně pouze předstíral přítomnost v práci a porušil tak svoje povinnosti. A i když soudy mají při rozhodování v podobných sporech přihlížet i k tomu, zda zaměstnanec porušuje svoje povinnosti opakovaně, v tomto případu bylo podstatné skutečně hrubé porušení pravidel. Aktuálně.cz uvedlo, že muž se svým počínáním podle Nejvyššího soudu pokusil získat na úkor zaměstnavatele konkrétní výhodu – mzdu za práci, kterou nevykonal. Tím vlastně úmyslně usiloval o nezákonné snížení majetku zaměstnavatele.

„Útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (například krádeží, poškozováním, zneužitím a podobně), nebo nepřímý (například pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění – jako v této projednávané věci), představuje tak významnou okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem,” stojí v citaci nálezu soudu, kterou Aktuálěn.cz uvedlo.

-pda-

Co byste dělali vy, na místě nejvyššího soudu?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.