Údaje vyplývají ze Statistické ročenky trhu práce v roce 2012, kterou zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Statistiky dále uvádějí, že k samotnému konci loňského roku byla míra nezaměstnanosti 9,4 procenta. Nejnižší míru nezaměstnanosti měla ke konci roku rovněž Praha-východ (3,6 %).

Naopak míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo podle MPSV 43 okresů z celkových 77. Nejvyšší byla rovněž v okrese Bruntál (18 %). Následovaly okresy Jeseník, Most, Znojmo a Chomutov.

Celkově za celou ČR loni klesl o 3400 průměrný počet uchazečů o zaměstnání na 504 400. Na celkovém počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání se značnou měrou loni podle MPSV podíleli mladí lidé do 25 let, jejich podíl v celkovém počtu činil 18,1 procenta a meziročně se nezměnil. Naopak podíl osob starších 50 let stoupl z 26 procent na 26,5 procenta.

Trvalým problémem zůstává umisťování uchazečů s nižším vzděláním, i když podíl uchazečů bez vzdělání a se základním vzděláním k 31. prosinci 2012 se meziročně nezměnil a činil 27,5 procenta z celkového počtu uchazečů,“ uvedlo MPSV. Podle ministerstva klesl pouze podíl uchazečů o zaměstnání s maturitou.

Počet dlouhodobě nezaměstnaných osob, tedy nezaměstnaných déle než 12 měsíců, vzrostl ze 184 100 na konci roku 2011 na 192 200 ke konci loňského roku. Jejich podíl na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných se ale meziročně snížil ze 36,2 procenta na 35,3 procenta. Zároveň ale podle MPSV stoupla průměrná délka evidence těchto uchazečů, a to na 517 dní, zatímco před rokem činila 508 dní.

Průměrný počet volných míst loni stoupl o 3400 na 39 900 a průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil ze 132 400 v roce 2011 na 104 500 vloni.

Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5586 korun v roce 2011 na 5892 korun v roce 2012. Na konci loňského roku pak činila 6029 korun, zatímco v prosinci 2011 jen 5595 korun.

Je podle vás nezaměstnanost v České republice příliš vysoká?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.