V členských zemích Evropské unie dosahuje minimální mzda podle serveru ČMKOS eSondy.cz v průměru přes 40 procent dosahované průměrné mzdy v ekonomice. Nejvyšší minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou byla v červenci letošního roku ve Slovinsku (47,5 %), Maltě (46,2 %), Lucembursku (45,9%), Nizozemí (44,1%), Portugalsku (42,8 %), Lotyšsku (42,2%), Litvě (42 %) a Řecku (40,4 %). Nejnižší poměr mezi minimální mzdou a průměrnou mzdou je v Rumunsku (33,3 %) a právě v Česku (33,4 %). Průměrná měsíční mzda za rok 2010 byla v Česku 23 951 korun, minimální mzda 8000 korun, tak dosahuje pouze 33,4 % průměrné mzdy.

Minimální mzda není v EU stanovena v Dánsku, Finsku, Švédsku, Itálii a Německu. Na Kypru a v Rakousku je minimální mzda stanovena pro určitá odvětví při odpracování určité doby. V zemích Skandinávie sice není minimální mzda stanovena zákonem, nicméně kolektivní smlouvy zajišťují zaměstnancům vyšší minimální mzdu, než by jim zaručil zákon. V Německu se o zavedení minimální mzdy uvažuje, i nyní však platí pro jednotlivé profese zákonem stanovené tarify.

V absolutním vyjádření je měsíční minimální mzda nejvyšší v Lucembursku (1758 €), Irsku (1462 €), Belgii (1444 €), Nizozemí (1435 €), Francii (1365 €), Velké Británii (1086 €), Řecku (877 €), Španělsku a Slovinsku (748 €), Maltě (665 €) a Portugalsku (566 €).

Nejnižší měsíční minimální mzda je v Bulharsku (123 €), Rumunsku (158 €), Litvě (232 €), Estonsku (278 €) a Lotyšsku (282 €). V zemích, kde není národní měnou euro, byly hodnoty Eurostatem přepočteny dle směnného kursu. V Česku po přepočtu na euro dosahuje minimální mzda 329 €, což je osmá nejnižší hodnota.

Minimální mzda v EU (v paritě kupní síly v červenci 2011):

Země

Měsíční minimální mzda
(v paritě kupní síly PPS)

Lucembursko

1466

Nizozemí

1352

Belgie

1294

Irsko

1237

Francie

1220

V.Británie

1139

Řecko

917

Slovinsko

891

Malta

843

Španělsko

774

Portugalsko

646

Polsko

555

Slovensko

445

Česko

439

Maďarsko

432

Lotyšsko

407

Estonsko

370

Litva

365

Rumunsko

272

Bulharsko

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pramen: Eurostat, Minimum Wage Statistics, data z července 2011)

-red-