V letošním roce proběhne téměř 2,5 tisíce individuálních schůzek. Největší zájem mají firmy o informace o možnostech exportu do Ruska, Číny, Saúdské arábie, Srbska, Německa či USA. V souvislosti s obavami z vystoupení Velké Británie z Evropské unie se zástupci firem letos začali více zajímat právě o tuto zemi a na přední příčky zájmu se po několika letech opět dostala Ukrajina. 

-lhe-