Z dat, která představil Český statistický úřad o mzdách v tuzemsku dále vyplývá, že pokračoval propad platů v nepodnikatelské sféře. Zde totiž mzda klesla o 1,7 procenta, reálně dokonce o 3,3 procenta, snížila se tak už čtvrté čtvrtletí po sobě.

Podle dat ČSÚ vývoj průměrné mzdy v ČR táhla výlučně podnikatelská sféra, ve které se průměrný výdělek zvýšil o tři procenta a po odečtení inflace o 1,3 procenta. V porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostla průměrná mzda v celém národním hospodářství po očištění od sezonních vlivů o 0,6 procenta.

Agentura ČTK ke zprávě uvedla, že průměrné mzdy výrazně klesly ve veřejné správě, v profesních, vědeckých a technických činnostech a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech. Platy zaměstnanců ve zdravotní a sociální oblasti stagnovaly, naopak lidé pracující v oblasti vzdělávání si mírně polepšili.

Naopak výrazně, o více než pět procent, si polepšili pracující jen ve dvou odvětvích, a to výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a v ostatních činnostech. O 3,8 procent stouply i platy ve zpracovatelském průmyslu, což podle statistiků potvrzuje, že se “tento motor české ekonomiky už dostává z krize”.

Pokud jde o samotnou úroveň průměrné mzdy, nejlépe jsou na tom zaměstnanci bank a pojišťoven, kteří si domů odnášejí v průměru 53 043 korun měsíčně. Na pomyslném druhém místě skončily informační a komunikační činnosti, kde mají lidé průměrný výdělek 44 514 Kč. Jen o něco méně, v průměru 43 525 korun, mají zaměstnanci energetiky, teplárenství a plynárenství.

Naproti tomu nejhůře je na tom ubytování, stravování a pohostinství, kde si lidé měsíčně vydělají v průměru 12 379 korun. V jejich případě je ale nutné brát v potaz, že část jejich příjmů tvoří spropitné. Nejlépe na tom nejsou ani administrativní pracovníci s průměrným platem 16 122 korun a pracující v zemědělství, lesnictví a rybářství s průměrnými 16.504 Kč měsíčně.

-pda-