Země si přední místo v žebříčku světových ekonomik, kde se nejlépe podniká a který sestavuje Světová banka, udržuje především díky minimální administrativě, nízké regulaci a úzké a výkonné státní správě. Na druhém místě žebříčku zemí s ideálními podmínkami pro podnikání je Hongkong, který má tradičně rovněž skvělé hodnocení. V první desítce dále jsou: Nový Zéland, USA, Dánsko, Norsko, Velká Británie, Korea, Island a Irsko. Česku patří 64. místo. Horší hodnocení z členských zemí EU má pouze Rumunsko, Itálie a Řecko.

Oproti minulému roku si nejvíce polepšilo Maroko, dokonce o 21 míst, na 94. místo. Od roku 2005 provedlo Maroko mnoho rozsáhlých reforem usnadňujících podnikání, snižující povinnou administrativu a zlepšující právní prostředí. Dalšími zeměmi s výrazným posunem nahoru v žebříčku jsou např. Lotyšsko, Makedonie, Korea a Kolumbie. Právě Korea se poprvé umístila v elitní desítce žebříčku. Oproti minulému roku celkem 125 zemí provedlo reformy právních předpisů s cílem zjednodušit podmínky pro podnikání. Země na předních místech přitom nespí „na vavřínech“ a stále pracují na příznivější legislativě. Výrazné časové úspory spojené s byznysem během posledních let provedla i Čína, Indie nebo Rusko.

Česká republika dosáhla nejhoršího umístění v kategorii „Přístup k elektřině“, kde skončila až na 148. místě, naopak nejlepší umístění dosáhla země v přístupu platební neschopnosti, protože skončila v pořadí zemí světa na 33. místě.

-pda-