Informoval o to server Novinky.cz.

Podle průzkumu se přibližně polovina pracovníků v celé Evropě (51 %) domnívá, že stres při práci je na jejich pracovišti obvyklý, a 16 % pracovníků uvádí, že je velmi obvyklý. Stres při práci uvádějí jako obvyklý s větší pravděpodobností ženy než muži (54 % proti 49 %), stejně jako pracovníci ve věku 18 až 54 let (53 %) v porovnání s pracovníky ve věku od 55 let (44 %).

Vnímání stresu při práci se různí i podle odvětví, přičemž s nejvyšší pravděpodobností uvádějí obvyklý výskyt případů stresu při práci osoby pracující ve zdravotnictví nebo v pečovatelských službách (61 %).

Ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková upozornila, že 41 % pracovníků v Evropě uvádí, že otázka stresu při práci není na jejich pracovišti dobře řešena, přičemž 15 % tvrdí, že „vůbec není dobře” řešena.

„Na řešení psychosociálních rizik na pracovišti, k nimž patří i stres, se intenzívně zaměřujeme. V příštím roce zahájíme kampaň na téma zvládání stresu nazvanou Zdravé pracoviště. Všem evropským společnostem různé velikosti a v nejrůznějších odvětvích bude předáno sdělení o tom, že psychosociální rizika lze řešit stejně logicky a systematicky jako ostatní otázky bezpečnosti a ochrany zdraví,” prohlásila Sedlatscheková.

Za nejčastější příčinu stresu při práci jsou v celé Evropě považovány nejistota nebo reorganizace pracovních míst (72 %), následují odpracované hodiny nebo pracovní zátěž (66 %). Ve skupině pracovníků ve věku 18–34 let se však tyto dvě příčiny řadí na nejvyšší příčky společně (obě 69 %).

Nepřijatelné chování, jako je šikana či obtěžování, vnímá jako obvyklou příčinu stresu při práci šest z deseti pracovníků (59 %). Menší počet pracovníků pociťuje jako obvyklou příčinu stresu při práci nedostatečnou podporu ze strany kolegů či nadřízených (57 %), nedostatečně jasné vymezení úloh a odpovědností (52 %) nebo omezenou možnost řídit systém práce (46 %).

Jste kvůli práci ve stresu, a pokud ano, co je jeho hlavní příčinou?

Povězte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.