Témata udržitelnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti získávají na váze. Od roku 2024 čeká první velkou vlnu korporací povinnost vydávat ESG reporting, kterým se pořád častěji řídí banky nebo investoři u poskytování financování.

Skutečnou situaci ve firmě tak už nezamaskují marketingová prohlášení, rozhodnou data. V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli či zaměstnanci je situace podobná. Zaměstnanci i spotřebitelé v průzkumech každoročně deklarují narůstající důležitost udržitelnosti v jejich rozhodování o nákupu produktu nebo setrvání v zaměstnání. Evropská legislativa ale začíná řešit i dobrovolné prohlášení o udržitelnosti a v oblasti komunikace ke spotřebitelům nastavuje přísná pravidla. Firmy, které teď pochopí, co znamenají jejich vlastní data a správně je komunikačně využijí, se dostanou do značné konkurenční výhody. Jak se ale ve všem zorientovat?

„Do dvou let budeme v oblasti udržitelnosti fungovat dle zcela jiných pravidel, než jako je tomu nyní. Velký důraz bude kladen na transparentnost a to jak v datech vůči bankám, investorům a obchodním partnerům, tak v oblasti komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců, nebo vůči zaměstnancům a koncovým zákazníkům,” komentuje situaci Ivana Hekerle, jednatelka poradenské společnosti v oblasti udržitelnosti CIRA Advisory. Naráží tak na značné legislativní změny, které se týkají reportingu nefinančních aktivit i greenwashingu.

Firmy už nyní investují nemalé finanční prostředky do analýzy jejich provozu, shromažďování dat pro ESG reporting nebo vydávání ucelených zpráv o udržitelnosti či přímo ESG reportů.

„To je zcela zásadní a důležitý první krok a firmy jsou do něj tlačeny povinností ESG reportingu. Skutečná výzva ale teprve přijde teprve až s daty začnou dál pracovat. Mnoho firem totiž čeká zásadní transformace v tom, jak přistupují k nákupu surovin pro výrobu, k finanční a environmentální efektivitě provozu, k podmínkám vlastních zaměstnanců i zaměstnanců v hodnotovém řetězci a s tím i související komunikace. Velké i malé firmy pouze zjišťují kam až ESG aktivity zasahují a budou potřebovat značnou podporu v tom, jak je správně uchopit,” předpovídá vývoj trhu Ivana Hekerle.

Zásadní pak dle CIRA Advisory bude právě komunikace udržitelných aktivit. Pro tu totiž Evropská unie chystá velice přísná pravidla, o kterých nyní české firmy často ani neví. Za porušení pravidel přitom může firmám hrozit pokuta až 4 % ročního obratu nebo roční zákaz účasti ve veřejné soutěži.

„Je velice důležité, aby firmy začaly ESG vnímat jako transformační management a dle toho i přizpůsobily vlastní komunikaci. Obecné deklarace o udržitelnosti už neobstojí u zákazníků ani před zákonem. Už teď se proto věnujeme vzdělávání marketérů v agenturách i interních týmech, aby pochopili, co je čeká. Často konzultujeme také briefy reklamních kampaní, tvoříme strategie komunikace udržitelnosti, připravujeme obsah a mnoho dalšího,” přibližuje aktivity Ivana Hekerle.

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl – pomoci firmám zvládnout udržitelnou transformaci, obstát v konkurenčním prostředí a dlouhodobě ekonomicky růst. Dle zprávy S&P Global z roku 2024 evropské společnosti s vysokým ESG hodnocením dosahovaly v průměru o 2,3 % ročně vyšších výnosů než společnosti s nízkým ESG hodnocením v období od roku 2018 do roku 2023. Tyto společnosti byly také odolnější vůči volatilitě trhu.

Pokud tedy české firmy správně pochopí svá „ESG data”, stanou se novým bohatstvím pro firmu – otevřou cestu k vyšší efektivitě a úsporám, podpoří vztahy se zaměstnanci i zákazníky a přispějí k vyšší odolnosti.

V reakci na zmíněné skutečnosti a kontext na českém trhu, se CIRA Advisory rozhodla spustit kampaň v oblasti komunikace ESG aktivit, aby si reportující firmy i firmy v hodnotovém řetězci reportujících společností uvědomily, důsledky v oblasti komunikace. CIRA Advisory poskytuje pro české firmy služby v oblasti poradenství, jak ESG data získat a pracovat s nimi, i s návaznou komunikací. Více informací je k dispozici na www.ciraa.eu.