Plánovaná výstavba nových mateřských školek za spolufinancování obcí je sice řešením, ale až výhledovým. Do té doby zůstávají desetitisíce rodin s malými dětmi bez pomoci. Proto je potřeba hledat alternativy, které rodičům umožní vrátit se do práce,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s tím, že vybudování dostatečné sítě veřejných školek považuje stále za prioritu.

Přestože dětské skupiny mají i řadu odpůrců, jsou podle odborníků praktickým nástrojem pro slaďování rodinného a profesního života. Rodičům umožňují chodit do zaměstnání a zároveň zůstat s dětmi v blízkém kontaktu.

Mezi výhody patří společná cesta do školky a práce, možnost navštívit dítě v průběhu dne a mít zajištěné hlídání po celou pracovní dobu – třeba i při mimořádném pracovním nasazení. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto už před časem začalo zařízení typu dětské skupiny podporovat prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Aktuálně se realizuje 36 projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na zařízení typu dětské skupiny. Výzvy k podávání projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku byly sice již uzavřeny, předpokládá se však, že služby péče o děti budou součástí i budoucího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) pro období 2014–2020.

Co si myslíte o dětských skupinách na pracovištích?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.