Svitap pracuje v klastru technické textilie-Clutex, já sám jsem dokonce jeho prezidentem. Sdružujeme firmy, které působí v oboru technického textilu, ale nejenom firmy, ale i výzkumné ústavy a i univerzitu TUL v Liberci,“ uvedl Heřmanský. Klastr podle něj využívá částečně peníze z evropských fondů a umožňuje řadě menších firem účast na různých veletrzích a to i zahraničních, jako například Techtextil. V minulosti se této největší oborové výstavy na světě účastnilo 5-8 českých firem, zatímco letos se v rámci klastru zúčastnilo již 14 firem.

Produkce firmy Svitap jde zhruba z 60 procent na export. „Během krize náš největší problém byl ten, že jsme těsně před vypuknutím krize investovali nejvíc peněz za celou existenci firmy a v průběhu krize investice dokončovali. Banky nás sice nezlikvidovaly tím, že by chtěly vrátit okamžitě peníze, ale všechny nám v krizi „pomohly“ tím, že zdražily cenu peněz, zkrátily některé termíny a zvětšily zajištění, což pro nás znamenalo další nemalé náklady,“ řekl Heřmanský.

Vzhledem k tomu, že vyrábět textil v současné době není nic jednoduchého, pokusila se firma Svitap v rámci investic diverzifikovat výrobu a přijít na trh s úplně novým výrobkem-vázacím páskem vyrobeným z drcených polyesterových lahví. Projekt to byl velice zajímavý a rovněž návratnost byla velmi vysoká. Navíc se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Jenže v době, kdy Svitap připravoval projekt, byla cena drcených lahví 12 korun za kilogram. V současné době se pohybuje na více než dvojnásobku, ale odběratelé Svitapu nejsou ochotni platit veškeré navýšení ceny surovin. „Přesto všechno se nám daří postupně navyšovat prodej tohoto výrobku a doufáme, že budoucnost ukáže oprávněnost této investice,“ dodal Jan Heřmanský.

-pda-