Navýšená kapacita nyní činí 9.600 žádostí ročně, tzn.: 800 žádostí za měsíc s účinností od 15. března 2017. Bohužel tato kvóta nemůže být v současné době z personálních důvodů naplněna okamžitě, ale měsíční kvóta se bude měsíčně zvyšovat postupně.

Proto jsou nejbližší měsíční kvóty následující:

  • od 15. března 2017 na 520 žádostí měsíčně
  • od 1. dubna 2017 na 660 žádostí měsíčně
  • od 1. května 2017 na 800 žádostí měsíčně

Jelikož dojde k postupnému navyšování měsíční kvóty, bude postupováno tak, že se celá „řada“ posune. V případě již objednaných žadatelů, kteří mají stanovený pevný termín po 15.3.2017, budou kontaktováni zaměstnanci GK Lvov a bude jim sdělen nový termín – dřívější pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Dochází také ke změnám v informovanosti uchazečů. Prozatím byli uchazeči informováni přímo zaměstnancem GK Lvov, nově budou kontaktováni e-mailem prostřednictvím zaměstnavatele, který žádal o zařazení do projektu Režimu Ukrajina. Zaměstnavatel tak sám kontaktuje uchazeče napřímo a sdělí mu termín osobního pohovoru. Proto je nezbytně nutné, aby zaměstnavatel uvedl v rámci přihlášení do projektu svoji platnou e-mailovou adresu.

Sdělení o stanovení termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bude zaměstnavateli zasláno cca do 14 dnů od doručení žádosti na Ministerstvo zahraničních věcí.

Pro více informací o projektu Režim Ukrajina kontaktuje prosím Terezu Hejlovou ze Sekce zaměsnavatelské SP ČR na e-mailu thejlova@spcr.cz.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-