Dvoudenní březnová návštěva generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, paní Dagmar Kuchtové v Otrokovicích a na Slovácku si jako svůj hlavní cíl vytyčila oživení přímého dialogu zástupců Svazu s firemní členskou základnou v regionu. Návštěva však zahrnovala rovněž setkání s představiteli některých nečlenských subjektů, především těch, které hrají zásadní roli v krajských tripartitních strukturách nebo mají zásadní význam pro zaměstnanost v regionu. Vedle rozhovorů týkajících se rozvojových plánů jednotlivých firem, zásadních hospodářsko-společenských témat či aktuální legislativy, do jejíhož projednávání SP ČR aktivně vstupuje, byly velmi důležitou součástí samozřejmě také prohlídky jednotlivých výrobních provozů v každé z navštívených firem.

Zlínský kraj je tradiční kolébkou tuzemské gumárenské výroby. Bylo proto logické, že návštěva generální ředitelky Kuchtové nemohla vynechat dva nejvýznamnější výrobce pneumatik, kteří zde působí – Continental Barum a MITAS. Byť jde o dva výrobce ze stejného oboru, sortimentem své produkce si nekonkurují. Platí spíše opak, jejich spolupráce spočívá například v licencovaném používání značky Continental pro vybrané typy pneumatik pro zemědělský segment vyrobené v závodech MITAS. Vedle tří výrobních závodů v České republice (kromě otrokovického závodu jsou další ve Zlíně a v Praze) vlastní společnost MITAS a.s. jeden závod v Srbsku a jeden v USA a má také vlastní globální prodejní a distribuční síť. V nedávné době proběhl prodej firmy novým akcionářům ze švédské skupiny Trelleborg a v rámci této akvizice se dá předpokládat, že noví majitelé budou klást důraz na rozvoj a posílení svého gumárenského portfolia v ČR.

Z hlediska vazby na aktivity SP ČR je podstatné, že obě jmenované firmy se aktivně zapojily do Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby.

Více informací o návštěvě generální ředitelky Dagmar Kuchtové ve Zlínském kraji si přečtěte zde.