Setkání s představiteli společností jako Hyundai Motor Manufacturing Czech Nošovice, Continental Automotive Ostrava, Osram Bruntál, Siemens Frenštát, A123 Systems Ostrava a dalších společností regionu se účastnili i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura a starostka Slezské Ostravy Barbora Belonková.

Ministr Jiří Havlíček podnikatele ubezpečil, že dlouhodobým cílem MPO je zlepšovat podnikatelské prostředí a vytvářet atraktivní podmínky pro české i zahraniční investory a motivovat je k dlouhodobému podnikání především ve strukturálně postižených regionech.

V návaznosti na současný a předpokládaný hospodářský vývoj a potřeby české ekonomiky chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu významné změny v systému investičních pobídek. Důraz klademe na podporu investic s vyšší přidanou hodnotou a s kvalitními i lépe placenými pracovními místy,“ uvedl ministr Havlíček.

Ministr společně s generálním ředitelem agentury CzechInvest Karlem Kučerou, náměstky ministra Tomášem Novotným a Eduardem Muřickým a vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou představili podnikatelům aktuální programy na podporu podnikání, například programy průmyslového výzkumu a vývoje TREND a TRIO. V nejbližší době vyhlásí MPO první výzvu pro podávání žádostí o podporu v novém programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který je určený pro obce a kraje. Z programu budou poskytovány prostředky na obnovu objektů a zanedbaných ploch, které budou využity pro podnikání. Cílem podpory je kultivace životního prostředí a tvorba podmínek pro vznik nových pracovních míst. 

-pho-