V listopadu 2015 zahájila Evropská komise 1. kolo konzultací s evropskými sociálními partnery podle článku 154 (3) Smlouvy o fungování EU, po které následovala také širší veřejná konzultace.

Evropské organizace sociálních partnerů se sice shodly na tom, že není potřeba vytvářet novou legislativu. Nicméně odbory jsou nakloněny zlepšování či revizi stávajících opatření a jsou připraveny vyjednávat o návrzích Evropské komise. Zaměstnavatelé výslovně vystupují proti vytváření nové legislativy a vyjednávat nechtějí. Zaměstnavatelé navíc vyzvali Komisi k hlubší analýze situace v rámci EU. To je tedy status quo před další krokem konzultačního procesu.

Dne 12. 7. 2016 Komise otevřela druhé kolo konzultací podle článku 154 (4) Smlouvy o fungování EU a očekává reakci Evropských sociálních partnerů ve lhůtě šesti týdnů.

Komise se domnívá, že je naprosto oprávněné pokračovat v úsilí na úrovni EU, neboť některé členské státy nepřijaly na národní úrovni další opatření podporující vstup žen, rodičů nebo osob pečujících o závislou osobu na trh práce, nebo tato opatření jsou nedostatečná. Navíc členské státy jsou mnohdy rezistentní přijímat taková opatření vzhledem ke krátkodobým administrativním a finančním nárokům a ignorují dlouhodobý přínos. Komise tedy podporuje kombinaci legislativních a nelegislativních aktivit. Komise přináší možná řešení, pokud jde o mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dovolenou pro péči o závislé osoby a flexibilní pracovní úvazky.

Sdělení k zahájení konzultace doprovází analytický dokument, který přináší podrobnější výsledky prvního kola konzultace, definuje problém, dává přehled o legislativních nástrojích na úrovni EU a na národních úrovních a zdůrazňuje přidanou hodnotu iniciativ na úrovni EU. Svaz průmyslu a dopravy ČR nyní všechny navržené alternativy Komise analyzuje a připravuje vstup pro vypracování společné reakce BusinessEurope – Konfederace evropského podnikání, jednoho z Evropských sociálních partnerů.

V případě potřeby dalších informací se obraťte na Ing. Vladimíru Drbalovou (vdrbalova@spcr.cz).
pdfPodrobnější informace k 2. fázi konzultace533.22 KB
pdfKonzultační dokument236.71 KB (AJ)
pdfAnalytický dokument1.34 MB (AJ)

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Zdroj: SP ČR

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-