„Je navrženo, aby platy ústavních činitelů byly sníženy o dalších 5 procent oproti platové základně v roce 2010. Na rozdíl od všech ostatních ústavních činitelů je tato platová základna u soudců opět navýšena na úroveň let 2007 – 2009. Fakticky ten návrh znamená, že u soudců se navrhuje snížení platů o 5 procent po dobu jednoho roku,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Podle premiéra Petra Nečase dnes vláda odsouhlasila celé paragrafované znění návrhu, který nyní putuje do sněmovny. Ministři dále řešili zahraniční mise České republiky v rámci spojeneckých závazků v NATO. Nově vláda schválila řešení s výhledem na dva roky. To má zabránit každoročním dohadům a nejistotě.

„Návrh předpokládá postupný útlum naší působnosti v Kosovu. Fyzicky již teď ke konci října se podstatná část našeho kontingentu vrací domů,“ řekl na tiskové konferenci ministr obrany Alexandr Vondra. Dále se naopak počítá se zvýšením počtu vojáků v Afghánistánu pro příští rok. V období od 1. ledna do 30. června 2011 bude Česká republika zapojena v KFOR v celkovém počtu do 550 osob.

Zapojení ČR v Afghánistánu plně koresponduje s prioritami NATO. Jádrem působení v Afghánistánu bude i nadále Provinční rekonstrukční tým (PRT) v provincii Lógar v prostoru východního velitelství ISAF (RC-E). ČR bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost výcviku Afghánských bezpečnostních sil.

Vláda dále schválila žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU ohledně srpnových povodní v Libereckém a Ústeckém kraji. „V případě, že Evropská komise předloženou žádost v horizontu následujících měsíců schválí, ČR má nárok nejvýše na grant v hodnotě 2,5 % celkových odhadovaných škod. To je v našem případě více než 250 miliónů korun,“ řekl premiér Petr Nečas.

Vládní kabinet dnes diskutoval o způsobu hrazení nákladů spojených s provozem datových schránek. Bod jednání ale dnes ministři přerušili a budou se jím zabývat příště. Schváleny byly i menší novely celního zákona a zákona o rybářství.

Ministři také podpořili poslanecký návrh na změnu živnostenského zákona. „Cílem je, v zájmu zvýšení bezpečnosti leteckého provozu, vymezit nový druh ochranného pásma letiště, ve kterém bude zakázáno používat laserová zařízení. Vláda předpokládá, že navrhovaná právní úprava přispěje k dalšímu zvýšení bezpečnosti v oblasti civilního i vojenského letectví,“ dodal premiér Nečas.

Zdroj: www.vlada.cz