Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti EY „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“.

Více než třetina tuzemských firem chce do tří let na základě vlivu Průmyslu 4.0 výrazně změnit svůj aktuální byznys model.

Asi tři výrobci z deseti mají zkušenosti se zaváděním konkrétních technologií¨a nástrojů Průmyslu 4.0, polovina společností již implementovala datovou integraci s obchodními partnery, 62 procent dotázaných se chystá v nadcházejícím roce zavádět analýzu interních dat (Big Data).

Zhruba tři pětiny výrobních společností považuíe za nejužitečnější krok podpory čtvrté průmyslové revoluce ze strany státu definování plánu investičních pobídek.Nedostatek kvalifikovaného personálu je pro většinu podniků největší překážkou zavedení Průmyslu 4.0 do praxe.

Budoucnost výroby

Technologická revoluce představuje podle tuzemských firem budoucnost výroby včetně nového přístupu k práci s daty. Zvýšení efektivity práce, zvýšení produktivity nebo dosažení větší flexibility výroby –  to vše nejčastěji skloňují jako potenciální přínos čtvrté průmyslové revoluce respondenti ankety.

Anketu provedla poradenská společnost EY mezi 64 významnými českými výrobními společnostmi. Téměř třetina dotázaných výrobních podniků považuje Průmysl 4.0 za řešení aktuálního nedostatku pracovní síly nebo šanci na snížení celkových nákladů.

České výrobní společnosti si již dnes velmi dobře uvědomují potenciál Průmyslu 4.0. Více než polovina z nich plánuje v příštích třech letech investovat do nástrojů Průmyslu 4.0. Nejčastěji jsou přitom zmiňována big data (62 %), u kterých se očekává významná součinnost státu v podobě podpory při budování klíčové ICT infrastruktury. Řada firem zároveň plánuje již v příštím roce datovou integraci s obchodními partnery, počítačové virtualizace a simulace nebo využívání autonomních robotů,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě.

Vysoké povědomí o Průmyslu 4.0

Téměř 94 % respondentů uvedlo, že se s pojmem již setkalo. Skoro dvě třetiny z dotázaných si čtvrtou průmyslovou revoluci spojují s propojováním internetu věcí, služeb a lidí, a téměř ve stejné míře také se současným trendem digitalizace.

Pozitivní pohled na Průmysl 4.0 je třeba v rámci organizace prosadit jako příležitost a prostřednictvím konkrétních pilotních projektů dostat Průmysl 4.0 do každodenních úkolů, zařadit ho na každodenní agendu, říká Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství společnosti EY.

Respondenti očekávají do budoucna díky technologické revoluci vyšší produktivitu práce, přičemž většině společností se na základě implementace prvků Průmyslu 4.0 již podařilo výkony zvýšit. Reálné přínosy pro zajištění datových podkladů pro řízení výroby potvrdilo více společností než těch, které tyto přínosy teprve v budoucnu očekávají. Naopak v oblasti zvýšení flexibility výroby a řešení nedostatku pracovní síly jsou očekávání společností výrazně vyšší, než co nabízí současná realita.

Mezi klíčová opatření, která již čeští výrobci zavedli za účelem usnadnění zavedení nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 patří vylepšení informačních systémů (60 %), změna systému plánování (37 %) a spolupráce s výzkumnými či vzdělávacími institucemi (31 %). Z průzkumu naopak vyplynulo, že zhruba 15 % společností žádná opatření usnadňující implementaci prvků Průmyslu 4.0 nezavedla a ani se je zavést v nejbližší době nechystá.

Vládní iniciativa schválena

Nástup Průmyslu 4.0 bere vážně i česká vláda. Kabinet proto na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválil Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době masového nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce ve světě.

Iniciativa zahrnuje opatření na podporu investic a standardizace, aplikovaného výzkumu, zpracovává otázky spojené s kybernetickou bezpečností, logistikou i normalizací.

Jsme a budeme malou otevřenou ekonomikou s obrovskou orientací na export. Průmysl tvoří asi třetinu našeho HDP a to je prakticky nejvíce ze zemí evropské osmadvacítky. Jsme také zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Chceme-li ale udržet tuto pozici, je zapotřebí aktuálně reagovat na vývojové trendy v technologiích i ve společnosti, spojené s digitalizací, a skloubit je s praxí. Proto jsme také v tomto kontextu materiál připravili,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Základem je aktivita podnikatelů, kteří se musejí objektivnímu vývoji přizpůsobit jako první,” dodal.

Bude mít podle Vás nástup tzv. čtvrté průmyslové revoluce dopad na zaměstnanost v České republice?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-