Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok, dále pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. I po skončení výplaty vdovského důchodu, lze v budoucnu zažádat o obnovu vdovského důchodu, jeli splněna některá ze zákonných podmínek.

Nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi (manželce) není automatický. Aby vznikl nárok na vdovský důchod, tak musí být splněny zákonné podmínky. Nárok na vdovský důchod vzniká pouze po manželovi (manželce), pokud zemřelý (zemřelá) pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil zemřelý (zemřelá) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. Další možností je úmrtí v důsledku pracovního úrazu.

Jednou ze základních podmínek pro přiznání všech důchodů je splnění potřebné doby pojištění. Občané, kteří jsou například dlouhodobě v evidenci na úřadu práce (evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu), mohou mít problém získat potřebnou dobu pojištění a nárok na vdovský důchod nevznikne. Vdovský důchod je možné pobírat vždy pouze po manželovi (manželce), nikoliv po druhu (družce).

Všechny důchody v ČR se skládají ze základní části a procentní výměry důchodu. Základní část důchodu je pro všechny shodná a letos činí 2330 korun. Procentní část důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého.

Co si myslíte o výši vdovského důchodu?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.