Server Novinky.cz zjistil, že po zaregistrování na serveru, se totiž nově zobrazuje funkce „Kolik mám brát“, kde se uživatel dozví průměrnou mzdu ve zvoleném oboru. Kromě výčtu volných pracovních míst se zájemce může přihlásit i na vzdělávací kurz nebo ke kvalifikační zkoušce. Jejím splněním získá osvědčení o odborné způsobilosti, které je podle zákona uznávané jako veřejná listina, má tedy stejnou váhu jako například výuční list.

Významnou inovací stránek je také nabídka pracovních pozic ze serveru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Seznam pracovních nabídek obsahuje i přímé kontakty na zaměstnavatele a umožňuje různé možnosti filtrování, které usnadňuje výběr. Pro snazší orientaci při hledání práce lze také nastavit „hlídacího psa“ a ukládat zajímavé nabídky do oblíbených položek.

Národní soustava kvalifikací má pomoci těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 347 hodnoticích a kvalifikačních standardů dílčích kvalifikací. Od zahájení Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce června 2012 bylo vykonáno 51 016 zkoušek. Více informací na www.nuv.cz/nsk2.

-pda-

Využíváte při získávání informací o zaměstnání, podmínkách o zaměstnání či potenciálních místech nějaké speciální informační zdroje, jakým je například portál Národní soustavy kvalifikací?

Řekněte své zkušenosti pod tímto článkem nebo na Facebooku.