Jde o zásadní krok, jehož cílem je vytvořit podmínky pro realizaci dlouhodobých investičních potřeb státu v oblasti infrastruktury. Zúčastněné banky jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank.

Jejich zástupci podepsali memorandum za přítomnosti premiéra Andreje Babiše spolu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Jiřím Jiráskem.

Jak bude fond fungovat

Zakladatelem fondu a jeho jediným akcionářem bude ČMZRB. Fond bude mít profesionální vedení, které bude respektovat principy řádného hospodáře a bude se řídit legislativními pravidly kolektivního investování. Cílem investičních strategií fondu bude návratnost investic, dosahování maximálního efektu investice na daný projekt a zhodnocení investovaných prostředků v takové míře, aby to motivovalo a umožňovalo vstup investorů do fondu a také jejich dlouhodobý růst se současnou měřitelností společenských přínosů investice.

„Založení Národního rozvojového fondu je dalším logickým krokem, kterým ČMZRB naplňuje svou roli národní rozvojové banky, čemuž odpovídá i nově připravovaná strategie ČMZRB, kde rozvoj infrastruktury bude jedním ze tří pilířů,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek a dodal: „Vedle podpory podnikatelského sektoru formou klasických finančních nástrojů se tak společně se soukromými investory budeme podílet i na financování infrastruktury České republiky.“

Desítky miliard korun

Fond bude poskytovat sadu dluhových, případně záručních, produktů, které nebudou konkurovat produktovým nabídkám komerčních bank v ČR. Půjde zejména o juniorní, tedy podřízené a nezajištěné dluhové instrumenty, případně o záruční produkty s vyšší mírou rizika.

Fond tak výrazně navýší investiční kapacitu české ekonomiky o desítky miliard korun, a mnohonásobně tak převýší efekt, který by měla pouhá mobilizace dodatečných zdrojů do státního rozpočtu. V tomto smyslu je fond skutečnou investicí do budoucnosti.

Co bude následovat

Dalším krokem po podepsání memoranda bude příprava podkladů pro podání žádosti o licenci ČNB pro Národní rozvojový fond jako investiční fond. Na přípravě těchto podkladů budou spolupracovat všichni signatáři memoranda. Záměrem je podat žádost o licenci ČNB do konce letošního roku. Souběžně bude dopracována investiční strategie fondu, mechanismy investování a v neposlední řadě bude řešena i otázka personálního obsazení orgánů fondu.

Signatáři memoranda se také dohodli, že ještě předtím, než fond obdrží licenci, začnou společně s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem Národního investičního plánu pracovat na přípravě několika pilotních projektů. Poté, co fond licenci obdrží, se mu tak dostane již na startu soubor pilotních projektů v pokročilém stádiu přípravy, dále potřebné know-how, o které se bude ve své činnosti opírat, a v neposlední řadě i faktor důvěry investorů, který je pro úspěch každého investičního Fondu klíčovým předpokladem.

Projekty ve zdravotnictví nebo školství

Už v červnu bylo dohodnuto, že investiční strategie fondu bude založena na udržitelném finančním modelu a na principu návratnosti prostředků vložených do podporovaných projektů. Dále bylo dohodnuto, že fond bude navázán na přípravu Národní hospodářské strategie státu, která bude obsahovat zejména Národní investiční plán, Národní inovační strategii ČR nebo strategii pro Digitální Česko. Předseda vlády Andrej Babiš k tomu uvedl: „Projekty, podpořené prostřednictvím Národního rozvojového fondu, budou směřovány zásadně do rozvoje, počítáme s investicemi do zdravotnictví, školství nebo dopravní infrastruktury.“

Jeho slova doplnil vicepremiér Karel Havlíček: „Všechny zapojené strany si velmi dobře uvědomovaly a uvědomují, že je tu mimořádná příležitost vytvořit společně projekt, který významně napomůže uskutečnění infrastrukturálních investic, které země potřebuje pro svůj další rozvoj, což je jedním z cílů připravované Národní hospodářské strategie ČR. Projekt se stává předobrazem toho, jak mohou veřejný a soukromý sektor spolupracovat na společných cílech a zájmech a přitom neztrácet nic ze svého specifického postavení a poslání.“

Zdroj: převzato z  www.businessinfo.cz – Redakčně upravená tisková zpráva Úřadu vlády ČR