Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí nový finanční nástroj pro podporu regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji.

V první fázi proběhne výběr soukromých fondů, které následně budou poskytovat zvýhodněné mezaninové financování návratným projektům. Spuštění podpory očekává do konce roku 2024.

Nový brownfieldový fond je realizován na základě dohody mezi Národní rozvojovou investiční a Ministerstvem životního prostředí z ledna letošního roku. Zdroje ve výši 1 miliardy korun pochází z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Spravedlivá transformace, který je určen pro hospodářskou transformaci uhelných regionů. Z toho důvodu je také program omezen čistě pro uhelný region Moravskoslezka.

„Podle dostupných studií je v Moravskoslezském kraji největší počet brownfieldů. Pokud porovnáme brownfieldové plochy ve všech krajích České republiky, zabírají nejvíce prostoru také právě v Moravskoslezském regionu. Projekty regenerace brownfieldů bývají finančně náročné. Připravovaný fond díky výhodným podmínkám umožní, aby potenciál těchto lokalit byl maximálně využit,“ popisuje motivaci pro vznik fondu Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka Operačního programu Spravedlivá transformace.

Investiční strategie fondu pokrývá jak rekonstrukci zastaralých průmyslových objektů, tak transformaci strategických lokalit bývalých černouhelných dolů. Vzniknout by měly moderní objekty za účelem pronájmu nebo pro vlastní podnikatelské využití, včetně možné transformace na rezidenční nemovitosti. Podporovány budou pouze finančně návratné projekty.

„Podpora dostupná z brownfieldového fondu bude mít formu podřízeného mezaninového úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Realizátor projektu bude moci díky tomu doplnit jeho vlastní kapitál a následně získat další zdroje z bankovních úvěrů na zbylé náklady projektu,“ říká předseda představenstva NRI Martin Potůček. „Zvýhodněná sazba úvěru zároveň významně ušetří finanční náklady projektu, což umožní pokrýt nákladovou mezeru oproti srovnatelným projektům výstavby tzv. na zelené louce,“ dodává Potůček.

Financování z brownfieldového fondu bude cílovým projektům poskytováno prostřednictvím profesionálních finančních zprostředkovatelů se zkušenostmi z nemovitostní a investiční oblasti. Jejich výběr spustila NRI vyhlášením veřejné zakázky 19. února 2024. Podrobné informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na webu Tender arena.

Příprava nového programu navazuje na pozitivní zkušenosti s již běžícím brownfieldovým fondem, který NRI na Ostravsku spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2020. Podpořena z něj byla mimo jiné i rekonstrukce architektonicky významné administrativní budovy Černá perla v Ostravě-Porubě v bruselském stylu.

Brownfield fond OP ST je investičním programem Národní rozvojové investiční financovaným z evropských fondů Operačního programu Spravedlivá transformace Ministerstva životního prostředí, s cílem podpořit návratné projekty regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji.

Zdroj: www.businessinfo.cz