NERV oslovil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Založení pracovní skupiny nám pomůže koncentrovat se na složité otázky týkající se reformy zdravotnictví,“ uvedl koordinátor nově vzniklé skupiny Miroslav Zámečník. Ve skupině budou vedle něj působit také Lubomír Lízal, Michal Mejstřík, Jiří Nekovář a Jiří Rusnok.

Vznik nové pracovní skupiny ocenil i premiér Petr Nečas, který se pravidelně zasedání NERV účastní. „Zdravotnictví je často vnímáno pouze v souvislosti s platy lékařů. Proto je důležité, aby se otázka financování zdravotní péče řešila na půdě odborných orgánů, mezi které právě Národní ekonomická rada vlády spadá,“ řekl premiér.

Organizačně nebude se vznikem skupiny problém, neboť nedávno prakticky ukončila činnost pracovní skupina zabývající se důchodovou reformou. „Od začátku bylo jasné,že některé skupiny dříve či později ukončí svou činnost. Proto jsme předpokládali, že po určité době dojde ke vzniku nových skupin, které je nahradí,“ doplnil tajemník NERV David Havlíček.

Národní ekonomická rada vlády se na svém zasedání 17. ledna zabývala také otázkou budoucnosti kohezní politiky EU po roku 2013. Členové diskutovali, jakou pozici by měla Česká republika zaujmout při vytváření nového rozpočtového období EU, jaký objem prostředků by mohla realisticky požadovat, a jakým způsobem tyto prostředky použít.

Zdroj: Vláda ČR