Podpis všech partnerů Národní dohody znamená shodu všech aktérů trhu práce na způsobu řešení vybraných průřezových problémů a především jejich vůli realizovat v této oblasti konkrétní opatření legislativního, systémového a finančního charakteru. Cílem Národní dohody je zejména nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v rozvoji lidských zdrojů a na trhu práce – tedy problémy, které jsou pro odvětví národní ekonomiky společná a průřezově je lze řešit pouze systémově, za účasti a spolupráce nejvyšších představitelů a aktérů sociálního dialogu.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.