Jedním z klíčových prvků, který přispívá k udržitelnému firemnímu rozvoji, je férové odměňování zaměstnanců. Proč byste měli klást důraz na to, aby byly mzdy a odměny ve vaší společnosti spravedlivé?

Motivace zaměstnanců

Férové odměňování vytváří prostředí důvěry a transparentnosti, které posiluje motivaci zaměstnanců. Když mají zaměstnanci jistotu, že jejich práce a úsilí budou oceněny podle stejných pravidel jako práce jejich kolegů, když se necítí podceňováni nebo nespravedlivě ohodnoceni za svou práci, jsou ochotnější investovat svůj čas a energii do plnění pracovních povinností. Navíc firma, která má jasně nastavená pravidla pro odměňování, je považována za férového zaměstnavatele, lépe se jí se zaměstnanci komunikuje a na trhu práce najde snáz správné uchazeče.

Snížení fluktuace zaměstnanců

Nespravedlivé odměňování může vést k nespokojenosti a odchodu zaměstnanců, to je samozřejmě pro společnost finančně náročné a má negativní dopad na pracovní prostředí.  Zaměstnanci, kteří se cítí spravedlivě odměňováni, mají méně důvodů hledat práci jinde a jsou spíše ochotni zůstat ve společnosti dlouhodobě, což snižuje fluktuaci zaměstnanců a posiluje stabilitu pracovního týmu.

Dodržení právních předpisů

Už v loňském roce byla na unijní úrovni přijata směrnice o transparentnosti odměňování, jejímž cílem je zvyšovat transparentnost v odměňování a zamezit genderové diskriminaci.  Zatímco důkazní břemeno pro mzdovou diskriminaci dříve leželo na straně zaměstnance, nově přejde na zaměstnavatele.  Z průzkumu HR Monitor, který jsme realizovali v loňském roce, a do kterého se zapojilo 298 firem napříč regiony, obory i velikostmi, vyplývá, že většina z nich o nové evropské směrnici ví. Směrnici nebo alespoň její hlavní body zná 60 % respondentů, 34 % zaznamenalo její existenci.

„Řada firem ale neví, jak k této problematice přistoupit. Začít by měly především zmapováním své současné situace v kontextu celého procesu odměňování,” říká Josef Chovanec, ředitel personálního a mzdového poradenství.  „Audit rovného odměňování je jedním z kroků k efektivnímu systému odměňování,” dodává. Prvním fází je zhodnocení aktuálního stavu, nalezení silných a slabých stránek a návrh doporučení, které odpovídá legislativním požadavkům. Optimální je, aby takový audit provedl člověk mimo firmu, ideálně poradce, který se na problematiku specializuje.

Férové, spravedlivé či rovné odměňování nejen chrání společnost před právními problémy a diskriminací, ale také posiluje důvěru ve firemní etiku a hodnoty. Je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch firmy.