U zaměstnavatelů tak dochází k určitému ochlazení optimismu v hodnocení vývoje ve druhé polovině letošního roku. Podniky nyní ve větší míře než tomu bylo počátkem roku, vnímají rizika ve vývoji zakázek, snižují očekávání nových investic, zaměstnanosti, růstu mezd. A upozorňují na negativní vliv dopadu růstu cen výrobních vstupů a na rostoucí konkurenci. Takové jsou hlavní závěry dotazníkového šetření, které provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Českou národní bankou. Na jednotlivé okruhy otázek odpovídalo v červnu 2011 mezi 200 až 215 respondenty.

Tisková zpráva, včetně prezentací představitelů SP ČR

-red-