Díky jednotné sazbě daně z příjmů ve výši patnácti procent je v České republice čistý příjem lépe placených zaměstnanců relativně vysoký, firmy ale platí za své zaměstnance vysoké odvody do státní pokladny. Náklady na práci jsou nejnižší pro podniky v Dánsku a na Maltě.

Překvapivě dobře si vedeme v poměru čistého příjmu k celkovým nákladům, kde je Česká republika v EU na čtvrtém místě za Maltou, Polskem a Lucemburskem. Z evropských zemí je na tom lépe ještě Švýcarsko.

Vyplývá to z výsledků Evropského platového průzkumu, v němž společnost Deloitte porovnávala celkové mzdové náklady zaměstnavatele a čistý příjem pracujících ve dvou desítkách evropských států.

Náklady zaměstnavatele v ČR zabírají v Evropě přední příčky, především u zaměstnanců s nižšími příjmy. Ve srovnání čistého příjmu je ČR na předních pozicích, a to především díky rovné sazbě daně, respektive neexistenci progresivního zdanění,“ připomíná Lucie Rytířová, manažerka z daňového oddělení Deloitte.

A co hraje při srovnávání nákladů na zaměstnance zásadní roli? „Je to pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které zaměstnavatel musí hradit za své zaměstnance. V mnoha státech toto pojistné není zastropováno – například ve Francii – nebo je zastropováno jen částečně jako u nás. Zaměstnavatele limitují i zákonem stanovené minimální mzdy,” prozrazuje manažer daňového oddělení Deloitte Robert Bezecný.

Ze studie dále vyplynulo, že:

  • Česká republika je mezi prvními pěti zeměmi, kde je čistý disponibilní příjem na zaměstnance nejvyšší (1. Švýcarsko, 2. Česká republika, 3. Malta, 4. Slovensko, 5. Polsko).
  • Francie, Itálie, Švédsko, Belgie a Rakousko jsou země s nejvyššími příspěvky do systému sociálního zabezpečení.
  • Náklady francouzských zaměstnavatelů zůstávají nadále nejvyšší bez ohledu na úroveň příjmů, a to proto, že neexistují limity pro platbu příspěvků na sociální zabezpečení.
  • Ve sledovaných státech nedochází k zásadním změnám, vyjma Řecka, Rakouska a Belgie. Zatímco v Řecku jsou daně z příjmu vyšší pro všechny příjmové kategorie, ve zbylých dvou se snížilo zdanění nižších příjmů.
  • Zdanění zaměstnanců s vyššími příjmy se příliš nemění, sazba je často 50 i více procent; naproti tomu v ČR je zdanění pro tyto osoby cca 24 %, a to včetně solidárního zvýšení daně.

Pokud zohledníme životní náklady, můžeme konstatovat, že se v Česku se máme dobře. Čistý disponibilní příjem zůstává jeden z nejvyšších, společně s Polskem a Slovenskem. Na opačné straně žebříčku stojí Švýcarsko, Velká Británie, Francie, Dánsko a Irsko. Praha je po Aténách a Varšavě jedním z nejlevnějších měst, naopak nejdražší jsou Ženeva a Londýn,“ doplňuje Lucie Rytířová.

Více o studii European Salary Survey.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-