Odpověď:

Celá Vámi dotazovaná problematika je upravena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Na Úřadu práce můžete být hlášena buďto jako uchazeč o zaměstnání, nebo jako zájemce o zaměstnání. Pokud budete pouze zájemcem o zaměstnání (tj., pouze chcete, aby Vám Úřad práce zprostředkovával zaměstnání, ovšem nemáte zájem o podporu v nezaměstnanosti a další výhody), můžete o zařazení do evidence zájemců požádat na kterékoliv pobočce Úřadu práce České republiky.

Máte-li však (což předpokládáme) zájem nejen o zprostředkování zaměstnání, ale i podporu v nezaměstnanosti apod., pak je třeba nahlásit se u příslušné krajské pobočky Úřadu práce a zažádat (vyplněním žádosti) o zařazení do seznamu uchazečů o zaměstnání.

Příslušnou pobočkou se rozumí pobočka, v jejímž obvodu máte bydliště. Bydlištěm se pro účely zákona o zaměstnanosti rozumí u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky.

Pokud se z vážných důvodů zdržujete mimo bydliště (tj. adresu trvalého pobytu), pak můžete u příslušné pobočky požádat o zprostředkování zaměstnání prostřednictvím pobočky určené podle Vašeho stávajícího faktického pobytu.

Vážnými důvody rozumí zákon o zaměstnanosti např. místo výkonu nebo povahu zaměstnání druhého manžela, popř. péči o dítě ve věku do 4 let. V každém případě lze za vážný důvod hodnotit jakoukoliv situaci spočívající ve vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Z Vašeho dotazu neplyne, kde konkrétně máte bydliště. V každém případě doporučujeme obrátit se v prvním kroku na příslušnou pobočku Úřadu práce (dle bydliště – hlášeného trvalého pobytu) a následně případně zažádat u příslušné pobočky Úřadu práce o další zprostředkování prostřednictvím nejbližší pobočky Úřadu práce.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů