Největší podíl neaktivních podnikatelů je v Karlovarském (60,4 %), Libereckém (59,7 %) a Ústeckém (59,2 %) kraji, nejméně na Vysočině (53,3 %), Středočeském (53,9 %) a Pardubickém (54,3 %) kraji. Svou činnost nejčastěji nevykonávají podnikatelé z oblasti zprostředkování a obchodu, zatímco farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. Informace vyplývají z analýzy podnikatelské základny, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

V České republice bylo vydáno 2 096 960 živnostenských oprávnění pro fyzické osoby a podle ČSSZ bylo začátkem května aktivních 970 000 podnikatelů. Podle odhadů Bisnode podnikatelskou činnost vyvíjí necelých 920 000 podnikatelů, což představuje zhruba 44 % všech živnostníků, a tedy 56 % je neaktivních.

Největší podíl neaktivních živnostníků evidujeme v severním pohraničí, zatímco v centrálních krajích nejméně, což zřejmě souvisí s výhodnější geografickou polohou pro podnikání,“ komentuje výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Rozložení podnikatelské základny živnostníků podle krajů

Kraj Neaktivní Celkem Podíl neaktivních
Karlovarský kraj 35 189 58 272 60,39%
Liberecký kraj 56 900 95 291 59,71%
Ústecký kraj 82 283 139 082 59,16%
Moravskoslezský kraj 116 772 198 427 58,85%
Olomoucký kraj 64 541 111 909 57,67%
Plzeňský kraj 65 812 114 190 57,63%
Jihočeský kraj 73 334 130 486 56,20%
Zlínský kraj 63 850 113 935 56,04%
Jihomoravský kraj 127 547 228 146 55,91%
Praha 187 811 336 864 55,75%
Královéhradecký kraj 61 906 111 184 55,68%
Pardubický kraj 51 668 95 241 54,25%
Středočeský kraj 143 384 265 879 53,93%
Vysočina 48 311 90 613 53,32%
Celkem 1 179 308 2 089 519 56,44%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

V některých segmentech podnikání podíl neaktivních živnostníků přesahuje 80 procent

Farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. K této činnosti je nezbytné určité vzdělání a zkušenost, tedy je-li živnostenský list založen, zpravidla jde o podnikatelský záměr, který má opodstatnění a tudíž bude přerušen s menší pravděpodobností, neboť za ním stojí určité úsilí z minulosti. Na druhou stranu u všech třech nejčastěji zapisovaných živností v ČR (služby zprostředkovatelů, maloobchod a restaurace), ve srovnání s podnikatelskou základnou jako celkem, evidujeme vyšší podíl neaktivních podnikatelů. Tento typ činností je v kontrastu s předchozí skupinou. Řada živnostenských listů byla založena „na zkoušku“ nebo jako doplněk k jiné aktivitě. Tyto živnosti podnikatelé lehce přeruší, neboť za nimi není extra úsilí ve srovnání s první skupinou. To vše nahrává tomu, aby byla živnost spící ve větším rozsahu,“ uvádí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

TOP 10 živností s největším podílem neaktivních podnikatelů

Obor (SIC) Neaktivní Celkem Podíl neaktivních
obchod s potravinami, smíšený, všeobecně 117 134 87,31%
obchody s potravinami, různé 207 244 84,84%
výroba pleteného zboží, různá, jinde neuvedená 225 266 84,59%
tkaniny úzce tkané 285 339 84,07%
služby pomocných, podpůrných zařízení a prostředků 953 1 135 83,96%
výroba svrchního pleteného oblečení 424 512 82,81%
výroba pleteného zboží, jinde neuvedená 98 120 81,67%
administrativní vedení 296 364 81,32%
kordy a tkaniny na pneumatiky 306 392 78,06%
studentské koleje, svobodárny, ubytovny, obchodní činnost 160 206 77,67%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

TOP 10 živností s nejmenším podílem neaktivních podnikatelů

Obor (SIC) Neaktivní Celkem Podíl neaktivních
zvířecí stáda, smíšená (skot, koně, ovce) 82 1 887 4,35%
mléčné farmy 26 370 7,03%
koně a ostatní lichokopytníci 30 423 7,09%
ordinace praktických lékařů 402 4 484 8,97%
zrno na prodej, jinde neuvedené 367 3 849 9,53%
ordinace a kliniky zubních lékařů 478 4 919 9,72%
ovce a kozy 108 1 002 10,78%
materiály stavební, venkovní 31 275 11,27%
filmová produkce 43 316 13,61%
hotely 20 139 14,39%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

TOP 10 nejčastějších živností

Obor (SIC) Neaktivní Celkem Podíl neaktivních
služby zprostředkovatelů 161 711 241 829 66,87%
maloobchody různé, jinde neuvedené 107 297 145 906 73,54%
restaurace 67 804 110 603 61,30%
stavby účelové 47 784 89 139 53,61%
výrobky trvalé hodnoty, jinde neuvedené 54 407 73 420 74,10%
účetnictví, auditorství a vedení účetních knih 27 680 64 063 43,21%
salóny kosmetické a osobní hygieny 28 519 59 159 48,21%
poradní inženýr 24 736 47 916 51,62%
doprava nákladní, vyjma místní 23 100 47 907 48,22%
příprava staveniště 25 157 47 296 53,19%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-