Sociální dialog

Nadodvětvový sociální dialog

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Nadodvětvový sociální dialog

Jedním ze zásadních nástrojů nadodvětvového tripartitního sociáního dialogu je Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost (někdy se užívá také překlad Tripartitní sociální summit pro růst a zaměstnanost nebo jen Tripartitní sociální summit).

  • Byla ustavena Rozhodnutím Rady 2003/174/ES ze dne 6. března 2003 o ustavení trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost a slouží jako fórum meziodvětvového sociálního dialogu.
  • Trojstranná sociální vrcholná schůzka se koná alespoň jednou za rok před jarním zasedáním Evropské rady a sestává ze zástupců země aktuálně předsedající EU, jakož i dalších dvou zemí, které budou v předsednictví pokračovat, zástupů Komise a sociálních partnerů (desetičlenná delegace zástupů zaměstnavatelů a stejně velká delegace zástupců zaměstnanců).
  • Programem jednání jsou témata týkající se hospodářské a sociální politiky EU.


Hlavním orgánem pro bipartitní nadodvětvový sociální dialog (cross-industry social dialogue) je Výbor pro sociální dialog (Social dialogue committe) při Evropské komisi.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?