Naopak největší nárůst bude v oborech spojených s bankovnictvím a pojišťovnictvím. Takové závěry zveřejnil časopis Týden, který vyšel z prognózy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV).

Počet míst uvolněných odchodem zaměstnanců do důchodu bude v textilnictví, kožedělném průmyslu a oděvnictví podle závěru prognózy minimální. Stávající zaměstnanci jsou totiž většinou v předdůchodovém věku. Možnost, že by se zvýšil počet pracovních míst v oboru, je podle závěrů analýzy spíše nereálná. Počet zaměstnanců v tomto oboru klesá již od roku 1996. Ze zhruba 140 tisíc se od té doby do konce roku 2010 snížil na 58 tisíc.

Pozitivní pro tento obor je alespoň skutečnost, že se snížil podíl nezaměstnaných přicházejících z této oblasti hospodářství na úřady práce. V roce 2009 činil 17,82 procenta celkového počtu, loni to bylo již jen 2,71 procenta. Poměrně nízký počet nových pracovních míst vznikne i pro nekvalifikované pracovníky v zemědělství, obchodě a úklidu či kvalifikované dělníky ve stavebnictví. VÚPSV očekává jejich příbytek pouze o 5352, respektive 5909.

Týden.cz uvedl, že naopak vysoký nárůst průměrného počtu nových pracovních míst se dá očekávat u odborných pracovníků v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Sem patří například obchodní agenti či zprostředkovatelé. Jejich počet se má zvýšit o 71 880. Vysoký nárůst ovšem očekává také pozice odborných administrativních pracovníků, o 51 008, či technické profese ve fyzikálních oborech pracujícím například zpracovatelském průmyslu, dopravě či skladování. Jejich počet má vzrůst o 46 814.

-red-