Jedním z cílů Vysoké školy polytechnické Jihlava je podpora aplikované vzdělanosti v Kraji Vysočina. Důležitou součástí této podpory je i dlouhodobá spolupráce se středními školami, v jejímž rámci byl realizován projekt Nadaní studenti na podporu talentovaných žáků se zájmem o vzdělání, vědu a výzkum. V rámci projektu, do kterého se mohli zapojit všechny střední školy zřizované Krajem Vysočina, byla připravena celá řada dílčích projektů, na kterých se podíleli jako odborní garanti akademičtí pracovníci VŠPJ spolupracující s týmy žáků středních škol. 

Během školního roku 2020/2021 využilo možnosti zapojit se do projektu celkem šest středních škol. Jednalo se o Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec a dále o gymnázia v Jihlavě, Velkém Meziříčí a Telči. Na těchto školách se žáci a pedagogové zapojili do jedenácti dílčích projektů různorodého zaměření od IT přes biologii až po psychologii.

Velký zájem mezi přítomnými vzbudila například prezentace projektu Stres v percepci středoškoláků, v jehož rámci zkoumaly studentky Gymnázia Velké Meziříčí ve spolupráci s Martinou Černou z Katedry sociální práce VŠPJ dopady pandemie a distančního vzdělávání na vnímání stresu u středoškoláků. Studenti Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava zase představili během své prezentace doplněné o videa projekt s názvem Vytvoření a zpracování videí z dronu, na kterém spolupracovali s Františkem Smrčkou z Katedry technických studií VŠPJ.

Během setkání zaměřeného na podporování zájmu nadaných žáků středních škol o vzdělání, vědu a výzkum v širokém spektru zdravotních, ekonomických a technických oborů uvedl ve svém projevu hejtman Vítězslav Schrek: „Jako absolvent oboru speciální pedagogika samozřejmě vím, že existuje celá řada důležitých programů a projektů na podporu znevýhodněných studentů, kteří potřebují naši pomoc. Velmi mě těší, že vedle těchto projektů vznikají i neméně důležité projekty jako Nadaní studenti, které poskytují podporu právě talentovaným studentům.“

 
nadaní
nadaní
nadaní
nadaní